Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Павел намери 44 резултата / The search @pseudo Павел found 44 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Павел" Георги Теологов Каприев

Дата на раждане: 06.03.1960
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Теологов Каприев Дата на раждане 06.03.1960 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Иван Борисов Балканджийски на 29.05.1986 г., регистриран на 03.06.1986 г. Ръководил го служител кап. Иван Борисов Балканджийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37057 и в работно дело IР-17915; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "История на философията" във Философски факултет от 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Теологов Каприев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Павел" Иван Кирилов Катулов

Дата на раждане: 01.04.1946
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Кирилов Катулов Дата на раждане 01.04.1946 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител кап. Стоян Иванов Цинцаров на 14.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител кап. Стоян Иванов Цинцаров; о. р. Димитър Льонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Петрич-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3059 (Бл) и в работно дело IР-2139 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Кирилов Катулов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Секретен сътрудник "Павел" Любомир Панайотов Коларов

Дата на раждане: 25.06.1943
Място на раждане: гр. Бургас
Любомир Панайотов Коларов Дата на раждане 25.06.1943 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Неделчо Пенев на 02.08.1982 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Неделчо Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 7255/ 30.07.1990 г. с искане "дело № 15170 - СС "Павел", състоящо се от един том, да бъде сдадено в архив за унищожаване". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 03.07.1995 г. до 02.07.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Агент "Павел" Петър Иванов Триндев

Дата на раждане: 14.01.1944
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Иванов Триндев Дата на раждане 14.01.1944 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Валентин Колев Борисов на 11.06.1986 г., регистриран на 17.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Колев Борисов; ст. лейт. Илко Кериев Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-І-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34153; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност МААЕ-Виена, Гватемала през 1990 г., изпратен от Медицинска академия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Павел" Александър Николов Авджиев

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: Гр. София
Александър Николов Авджиев Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов на 21.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.08.2004 г. до 23.06.2008 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Павел" Божидар Евгениев Стаменов

Дата на раждане: 03.03.1943
Място на раждане: с. Генералово, обл. Хасково
Божидар Евгениев Стаменов Дата на раждане 03.03.1943 г. Място на раждане с. Генералово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Атанасов Иванов на 26.05.1965 г., регистриран на 18.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Атанасов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Видин - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-2 № 14/ 19.04.1990 г. и на работно дело ІР-3 № 13/ 19.04.1990г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Павел " Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане: 24.12.1960
Място на раждане: С. Островец
Лютви Ахмед Местан Дата на раждане 24.12.1960 г. Място на раждане С. Островец Вербувал го служител Иван Иванов на 12.03.1979 г. Ръководил го служител Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-001- 05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е Решение № 14 / 04.09.2007 г. 47 записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове” Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание В Комисията за Лютви Ахмед Местан липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Павел " Юрий Иванов Юнишев

Дата на раждане: 04.08.1949
Място на раждане: Гр. Кюстендил
Юрий Иванов Юнишев Дата на раждане 04.08.1949 г. Място на раждане Гр. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Георги Шипаров на 20.08.1980 г., регистриран на 26.08.1980 г. Ръководил го служител Подп. Георги Шипаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон бр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-1262 (Кн) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание Обявен с решение №1/24.04.2007 г. като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Павел" Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане: 24.12.1960
Място на раждане: с. Островец
Лютви Ахмед Местан Дата на раждане 24.12.1960 г. Място на раждане с. Островец Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове” Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 9-и ИР-Кърджали и в 27-и ИР-Стара Загора Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Павел" Стоян Кирилов Ванков

Дата на раждане: 30.10.1944
Място на раждане: гр. Видин
Стоян Кирилов Ванков Дата на раждане 30.10.1944 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Куцар Петров Иванов на 15.11.1963 г., регистриран на 10.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Куцар Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на кметство Рупци, общ. Видин, издигнат от ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" За Стоян Кирилов Ванков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент; секретен сътрудник "Павел" Христо Лазаров Павлов

Дата на раждане: 03.08.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Христо Лазаров Павлов Дата на раждане 03.08.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Никола Иванов Николов на 09.06.1974 г., регистриран на 19.06.1980 г.; регистриран в ПГУ на 02.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Никола Иванов Николов; лейт. Бойко Александров Андров; майор Иван Данков; о. р. Любен Предов; полк. Кирил Асенов; ст. лейт. Георги Цонев; лейт. Пламен Петков; кап. Свилен Цачев Колев; ст. лейт. Петьо Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ВГУ-VI-I, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Лазаров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Павел" Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане: 24.12.1960
Място на раждане: с. Островец
Лютви Ахмед Местан Дата на раждане 24.12.1960 г. Място на раждане с. Островец Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.03.1979 г., регистриран на 27.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове” Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП „ДПС - Движение за права и свободи” в 9-и МИР-Кърджали и в 29-и МИР-Хасково Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Павел" Младен Ясенов Пачеджиев

Дата на раждане: 21.09.1961
Място на раждане: с. Горно Дряново, обл. Благоевград
Младен Ясенов Пачеджиев Дата на раждане 21.09.1961 г. Място на раждане с. Горно Дряново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Юсев на 15.11.1978 г., регистриран на 30.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Никола Юсев; ст. лейт. Димо Ролев; о. р. Милко Трифонов; о. р. Славчо Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев; ДС, управление III-VIII-III, управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11079; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2348 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1326 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "БСП лява България" в 1-и МИР-Благоевград Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Сътрудник "Павел" Иван Вълчев Кънчев

Дата на раждане: 25.08.1935
Място на раждане: Аржентина
Иван Вълчев Кънчев Дата на раждане 25.08.1935 г. Място на раждане Аржентина Вербувал го служител кап. Иван Пенев Козовски и подп. Танчо Груев Фингаров на 05.09.1958 г. Ръководил го служител кап. Иван Пенев Козовски; о. р. Аврам Иванов Аврамов; кап. Ангел Духтев; ст. лейт. Валентин Павлов; полк. Атанас Ангелов Събев; кап. Стефан Кирилов Кузманов; полк. Желю Димитров Праматаров; полк. Илия Гешев; подп. Иван Андреев; полк. Нейко Братоев; подп. Назъров; полк. Иван Цаков Нинов; кап. Стоянчо Ботев Ботев; кап. Камен Кунчев Павлов; подп. Дачо Ненов Дачев; подп. Румен Димитров Цанев; майор Цветко Иванов Стаменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4.; дела № 132, 132А, 132Б, 132В, 132 Г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Доверено лице; Агент "Тото; Павел" Тодор Апостолов Бояджиев

Дата на раждане: 11.11.1931
Място на раждане: гр. Ивайловград
Тодор Апостолов Бояджиев Дата на раждане 11.11.1931 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Таньо Павлов Танев на 10.06.1977 г., регистриран на 13.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; Каньо Христов Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Тото; Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-351/ 27.05.2014 г. – БАН. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Агент "Павел" Радослав Димитров Станчев

Дата на раждане: 02.07.1951
Място на раждане: гр. Балчик
Радослав Димитров Станчев Дата на раждане 02.07.1951 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител кап. Петър В. Ташков на 19.06.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г. Ръководил го служител кап. Петър В. Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Павел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник "Павел" Иван Вълчев Кънчев

Дата на раждане: 25.08.1935
Място на раждане: Аржентина
Иван Вълчев Кънчев Дата на раждане 25.08.1935 г. Място на раждане Аржентина Вербувал го служител кап. Иван Пенев Козовски и подп. Танчо Груев Фингаров на 05.09.1958 г. Ръководил го служител кап. Иван Пенев Козовски; о. р. Аврам Иванов Аврамов; кап. Ангел Духтев; ст. лейт. Валентин Павлов; полк. Атанас Ангелов Събев; кап. Стефан Кирилов Кузманов; полк. Желю Димитров Праматаров; полк. Илия Гешев; подп. Иван Андреев; полк. Нейко Братоев; подп. Назъров; полк. Иван Цаков Нинов; кап. Стоянчо Ботев Ботев; кап. Камен Кунчев Павлов; подп. Дачо Ненов Дачев; подп. Румен Димитров Цанев; майор Цветко Иванов Стаменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4.; дела № 132, 132А, 132Б, 132В, 132 Г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2003 г. до 2006 г. Зам. председател на научна комисия по филология от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Доверено лице; Агент "Тото; Павел" Тодор Апостолов Бояджиев

Дата на раждане: 11.11.1931
Място на раждане: гр. Ивайловград
Тодор Апостолов Бояджиев Дата на раждане 11.11.1931 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Таньо Павлов Танев на 10.06.1977 г., регистриран на 13.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; Каньо Христов Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Тото; Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по филология от 1990 г. и от 2003 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Павел" Салимехмед Шериф Вели

Дата на раждане: 03.10.1944
Място на раждане: с. Растник, обл. Кърджали
Салимехмед Шериф Вели Дата на раждане 03.10.1944 г. Място на раждане с. Растник, обл. Кърджали Вербувал го служител мл. лейт. Гинчо Ангелов Стоянов на 25.07.1975 г., регистриран на 12.08.1975 г. Ръководил го служител мл. лейт. Гинчо Ангелов Стоянов; о. р. Христо Костурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2111 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1838 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Павел" Илия Джоков Илиев

Дата на раждане: 07.12.1950
Място на раждане: с. Буковец, обл. Монтана
Илия Джоков Илиев Дата на раждане 07.12.1950 г. Място на раждане с. Буковец, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Дончев Пенчев на 04.03.1986 г., регистриран на 06.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Дончев Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36387 и в работно дело IР-17649; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Синдикалния съвет на Съюза на транспортните синдикати в България Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Джоков Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-491
от 16.04.2015 г.
община Белово

Агент "Павел" Аргир Цветанов Цветански

Дата на раждане: 07.11.1938
Място на раждане: с. Голямо Белово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Агент "Павел" Димитър Величков Гоцов

Дата на раждане: 27.10.1946
Място на раждане: гр. Вършец
Димитър Величков Гоцов Дата на раждане 27.10.1946 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител о. р. Боян Славейков Вълков на 22.01.1966 г., регистриран на 02.02.1966 г. Ръководил го служител о. р. Боян Славейков Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП-II; ОУ на МВР-Враца-ДС; ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 76/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-5 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-171 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Павел" Александър Николов Авджиев

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: Гр. София
Александър Николов Авджиев Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов на 21.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ Член на Програмна комисия в БНТ Водещ на предаване в БНТ Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Павел" Иван Кирилов Катулов

Дата на раждане: 01.04.1946
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Кирилов Катулов Дата на раждане 01.04.1946 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител кап. Стоян Иванов Цинцаров на 14.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г. Ръководил го служител кап. Стоян Иванов Цинцаров; о. р. Димитър Льонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Петрич-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3059 (Бл) и в работно дело IР-2139 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "Комунистическа партия на България" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Кирилов Катулов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Павел" Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане: 24.12.1960
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Лютви Ахмед Местан Дата на раждане 24.12.1960 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.03.1979 г., регистриран на 27.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове” Кандидат за народен представител в 9 МИР – Кърджали и 29 МИР-Хасково, издигнат от КП "Обединение ДОСТ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Доверено лице; Агент "Тото; Павел" Тодор Апостолов Бояджиев

Дата на раждане: 11.11.1931
Място на раждане: гр. Ивайловград
Тодор Апостолов Бояджиев Дата на раждане 11.11.1931 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Таньо Павлов Танев на 10.06.1977 г., регистриран на 13.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; Каньо Христов Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Тото; Павел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29039; работно дело IР-14687. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Павел" Нейко Колев Ройдев

Дата на раждане: 05.07.1957
Място на раждане: с. Трънково, обл. Стара Загора
Нейко Колев Ройдев Дата на раждане 05.07.1957 г. Място на раждане с. Трънково, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 25.12.1976 г., регистриран на 31.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23697 и работно дело IР-8515. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 10.11.2006 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент; секретен сътрудник "Павел" Христо Лазаров Павлов

Дата на раждане: 03.08.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Христо Лазаров Павлов Дата на раждане 03.08.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Никола Иванов Николов на 09.06.1974 г., регистриран на 19.06.1980 г.; регистриран в ПГУ на 02.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Никола Иванов Николов; лейт. Бойко Александров Андров; майор Иван Данков; о. р. Любен Предов; полк. Кирил Асенов; ст. лейт. Георги Цонев; лейт. Пламен Петков; кап. Свилен Цачев Колев; ст. лейт. Петьо Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ВГУ-VI-I, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 3 бр., съдържащи се в лично дело IА-36557 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3986-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 28.03.2006 г. до 26.09.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Лазаров Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Сътрудник "Павел" Румен Нейчев Касабов

Дата на раждане: 14.04.1944
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Румен Нейчев Касабов Дата на раждане 14.04.1944 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Н. Николов на 12.08.1971 г. Ръководил го служител о. р. Н. Николов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Иван Тодоров Дойчински; полк. Стефан Панайтов Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2176; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 – 2 бр. и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „БСИ Минералбанк“ АД от 01.06.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Павел" Стоян Иванов Нанков

Дата на раждане: 21.08.1954
Място на раждане: гр. Баня, обл. Пловдив
Стоян Иванов Нанков Дата на раждане 21.08.1954 г. Място на раждане гр. Баня, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Костадинов Станчев на 13.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Костадинов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 08, отделение 04 - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 158/29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело I A 4632 (Пг); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на гр. Баня, общ. Карлово, издигнат от ПП "Национално движение за спасение на отечеството" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Павел" Мухарем Мехмед Таракчи

Дата на раждане: 30.12.1959
Място на раждане: гр. Глоджево
Мухарем Мехмед Таракчи Дата на раждане 30.12.1959 г. Място на раждане гр. Глоджево Вербувал го служител Лейт. Слави Петров Славов на 04.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Слави Петров Славов; кап. Тодор Дечев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-3906; работно дело IР-1158; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Агент "Павел" Веселин Севдалинов Куцлев

Дата на раждане: 02.10.1955
Място на раждане: гр. Доспат
Веселин Севдалинов Куцлев Дата на раждане 02.10.1955 г. Място на раждане гр. Доспат Вербувал го служител ст. лейт. Васил Кисьов на 23.11.1982 г., регистриран на 06.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Павел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1994 г. до 14.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Павел " Божидар Евгениев Стаменов

Дата на раждане: 03.03.1943
Място на раждане: С. Генералово, обл. Хасково
Божидар Евгениев Стаменов Дата на раждане 03.03.1943 г. Място на раждане С. Генералово, обл. Хасково Вербувал го служител Иван Атанасов Иванов на 26.05.1965 г. Ръководил го служител Иван Атанасов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Видин - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-2 № 14/ 19.04.1990 г. и на работно дело ІР-3 № 13/ 19.04.1990г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Ясен, общ. Ново село, обл. Видин, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Павел, Стефчо " Сали Шабанов Алиманов

Дата на раждане: 20.06.1951
Място на раждане: с. Гьоврен, обл. Пловдив
Сали Шабанов Алиманов Дата на раждане 20.06.1951 г. Място на раждане с. Гьоврен, обл. Пловдив Вербувал го служител М-р Христо Костадинов Драгнев на 26.11.1975 г.; дата на регистрация 20.12.1975 г. Ръководил го служител М-р Христо Костадинов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РДВР – Смолян, отдел НСЗК, отделение 03 Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павел, Стефчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; л. д. № ІА – 36253 (См), р. д. № ІР – 17578 (См); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Павел " Стоян Иванов Нанков

Дата на раждане: 21.08.1954
Място на раждане: с. Баня, обл. Пловдив
Стоян Иванов Нанков Дата на раждане 21.08.1954 г. Място на раждане с. Баня, обл. Пловдив Вербувал го служител Иван Костадинов Станчев на 13.12.1980 г. Ръководил го служител Иван Костадинов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 08, отделение 04 - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 158/29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело I A 4632 (Пг); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, издигнат от Атака
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент; резидент "Павел" Иван Дойчев Балев

Дата на раждане: 16.09.1941
Място на раждане: с. Горско сливово, обл. Ловеч
Иван Дойчев Балев Дата на раждане 16.09.1941 г. Място на раждане с. Горско сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 05.07.1974 г., регистриран на 16.07.1974 г.; възстановен от о. р. Лальо Щерев на 07.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Лальо Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр; работно дело IР-9119; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-724 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-240 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел до 1990 г.
Решение N° 183
от 09.02.2011
БНТ и правителства

Секретен сътрудник "Павел" Любомир Панайотов Коларов

Дата на раждане: 25.06.1943
Място на раждане: гр. Бургас
Любомир Панайотов Коларов Дата на раждане 25.06.1943 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Неделчо Пенев на 02.08.1982 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Неделчо Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 7255/ 30.07.1990 г. с искане "дело № 15170 - СС "Павел", състоящо се от един том, да бъде сдадено в архив за унищожаване". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ от 01.08.1991г. до 16.04.1992 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Павел " Мухарем Мехмед Таракчи

Дата на раждане: 30.12.1959
Място на раждане: С. Глоджево, обл. Русе
Мухарем Мехмед Таракчи Дата на раждане 30.12.1959 г. Място на раждане С. Глоджево, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Слави Петров Славов на 04.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Слави Петров Славов; кап. Тодор Дечев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА- 3906; работно дело IР-1158; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от НДСВ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 59 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Павел " Николай Иванов Донков

Дата на раждане: 06.03.1965
Място на раждане: С. Мусомища, обл. Благоевград
Николай Иванов Донков Дата на раждане 06.03.1965 г. Място на раждане С. Мусомища, обл. Благоевград Вербувал го служител Илия Лукманов на 03.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Илия Лукманов; Ваньо Ив. Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление III; ДС, управление III- Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 73 установена принадлежността към органите по чл. 1 протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2025; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1642; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Партия “Зелена България”
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент; секретен сътрудник "Жоров; Павел" Димитър Захариев Бъчваров

Дата на раждане: 14.11.1938
Място на раждане: гр. Търговище
Димитър Захариев Бъчваров Дата на раждане 14.11.1938 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Александър Стефанов на 09.03.1977 г., регистриран на 14.03.1977 г.; регистриран в ПГУ на 26.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Александър Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-III по линия на ВГУ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Жоров; Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-704 (Рс); предложение рег. № 5165/ 29.05.1990 г. с искане "СС "Жоров" да бъде изключен от сътрудническия апарат и дело № 18948/ 89 г. да бъде унищожено". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на опитна станция по сортоизпитване - с. Червена вода, обл. Русенска, Държавна сортова комисия до 17.11.1998 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Павел" Иван Дойчев Балев

Дата на раждане: 16.09.1941
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Иван Дойчев Балев Дата на раждане 16.09.1941 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 05.07.1974 г., регистриран на 16.07.1974 г.; възстановен от о. р. Лальо Щерев на 07.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Лальо Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V; ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр; работно дело IР-9119; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-724 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-240 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Горско Сливово от м. ноември 1991 г. до 13.11.1995г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павел" Владимир Павлов Павлов

Дата на раждане: 19.03.1946
Място на раждане: гр. София
Владимир Павлов Павлов Дата на раждане 19.03.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Георги Йорд. Цветков на 14.02.1972 г., регистриран на 28.02.1972 г. Ръководил го служител полк. Георги Йорд. Цветков; полк. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-затвори Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25202 и в работно дело IР-10268; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ЛИНДОР 13" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Павел" Нейко Колев Ройдев

Дата на раждане: 05.07.1957
Място на раждане: с. Трънково, обл. Стара Загора
Нейко Колев Ройдев Дата на раждане 05.07.1957 г. Място на раждане с. Трънково, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 25.12.1976 г., регистриран на 31.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23697 и работно дело IР-8515. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г. Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павел" Лютви Ахмед Местан

Дата на раждане: 24.12.1960
Място на раждане: с. Островец
Лютви Ахмед Местан Дата на раждане 24.12.1960 г. Място на раждане с. Островец Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.03.1979 г., регистриран на 27.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ХІ-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник Снемане от действащия оперативен отчет В доклада на МВР RB 202009-001-05/01-08/ 1286/ 10.08.2007 г. е записано, че е „предаден на ръководство на Първо главно управление през 1981 г.” В писмо RB 102101-001-04/12-1180/ 30.08.2007 г. на НРС е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове” Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 9-и МИР-Кърджали и в 29-и МИР-Хасково Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More