Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Павлин намери 4 резултата / The search @pseudo Павлин found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Павлин" Васил Костадинов Иванов

Дата на раждане: 03.08.1943
Място на раждане: с. Миладиновци, обл. Добрич
Васил Костадинов Иванов Дата на раждане 03.08.1943 г. Място на раждане с. Миладиновци, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Кирилов на 20.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-9829; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24866 и работно дело IР-9829 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 11.09.1990 г. до 20.12.1991 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Джемал; Павлин " Орлин Ризов Ризов

Дата на раждане: 18.09.1950
Място на раждане: Гр. Шумен
Орлин Ризов Ризов Дата на раждане 18.09.1950 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов на 14.09.1978 г., регистриран на 19.09.1978 г. Ръководил го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов; ст. лейт. Красимир Недев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 53 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІV, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Джемал; Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР- 17188-2 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-630
от 29.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Добруджанска банка

Агент "Павлин" Марин Радославов Тодоров

Дата на раждане: 14.02.1954
Място на раждане: гр. София
Марин Радославов Тодоров Дата на раждане 14.02.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Христо Петров Йонков на 18.05.1982 г., регистриран на 26.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Христо Петров Йонков; ст. лейт. Румен Цв. Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34905; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/на фирма-длъжник – "МЕХАНИЗИРАНИ ИГРАЧКИ" ЕАД, гр. Силистра /”МЕХАНИЗИРАНИ ИГРАЧКИ” ЕООД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Радославов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Разузнавач; Агент "Джемал (Джамал); Павлин" Орлин Ризов Ризов

Дата на раждане: 18.09.1950
Място на раждане: Гр. Шумен
Орлин Ризов Ризов Дата на раждане 18.09.1950 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител подп Добри Тодоров Тодоров на 14.04.1971 г.; кап. Параскев Ангелов Параскевов на 14.09.1978 г., регистриран на 19.09.1978 г. Ръководил го служител подп. Добри Тодоров Тодоров; подп. Стефан Клинчев; кап. Анчев; кап. Параскев Ангелов Параскевов; ст. лейт. Красимир Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; Второ главно управление-ДС, ІV, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството разузнавач; агент Псевдоними Джемал (Джамал); Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 41; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 3 бр., обр. 6 и обр. 9; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР-17188-2 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More