Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пазаря; Басриев намери 2 резултата / The search @pseudo Пазаря; Басриев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Пазаря; Басриев" Осман Хасанов Исмаилов

Дата на раждане: 16.03.1928
Място на раждане: с. Лудогорци, обл. Разград
Осман Хасанов Исмаилов Дата на раждане 16.03.1928 г. Място на раждане с. Лудогорци, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев на 30.07.1965 г., регистриран на 08.08.1965 г.; възстановен от подп. Тодор Петров Тодоров на 30.05.1972 г., регистриран в ПГУ на 16.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев; подп. Тодор Петров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление II-IV-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Пазаря; Басриев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3665; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-972 на Я/К "Пазаря". Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВМС от 2006 г. до 2008 г.
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Пазаря; Басриев" Осман Хасанов Исмаилов

Дата на раждане: 16.03.1928
Място на раждане: с. Лудогорци, обл. Разград
Осман Хасанов Исмаилов Дата на раждане 16.03.1928 г. Място на раждане с. Лудогорци, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев на 30.07.1965 г., регистриран на 08.08.1965 г.; възстановен от подп. Тодор Петров Тодоров на 30.05.1972 г., регистриран в ПГУ на 16.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев; подп. Тодор Петров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление II-IV-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Пазаря; Басриев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3665; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-972 на Я/К "Пазаря". Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 07.12.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на изпълнителната власт – Министерски съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More