Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Паланков намери 3 резултата / The search @pseudo Паланков found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Паланков " Васил Венков Ангелов

Дата на раждане: 23.08.1938
Място на раждане: Гр. Стражица
Васил Венков Ангелов Дата на раждане 23.08.1938 г. Място на раждане Гр. Стражица Вербувал го служител Христо Димитров на 23.12.1957 г. Ръководил го служител Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-В. Търново- V управление 8-6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 51 сътрудник Псевдоними Паланков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-672; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стражица, издигнат от БСП
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Паланков" Васил Венков Ангелов

Дата на раждане: 23.08.1938
Място на раждане: гр. Стражица
Васил Венков Ангелов Дата на раждане 23.08.1938 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Христо Димитров на 23.12.1957 г., регистриран на 31.12.1957 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-В. Търново- V управление 8-6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Паланков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-672; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стражица, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-213
от 24.07.2013 г.
община Стражица

Агент "Паланков" Васил Венков Ангелов

Дата на раждане: 23.08.1938
Място на раждане: гр. Стражица
Васил Венков Ангелов Дата на раждане 23.08.1938 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Христо Димитров на 23.12.1957 г., регистриран на 31.12.1957 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-В. Търново- V управление 8-6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Паланков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-672; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 2003 г. до м. октомври 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More