Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Палиев намери 2 резултата / The search @pseudo Палиев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Секретен сътрудник; Агент "Палиев" Пламен Георгиев Беров

Дата на раждане: 14.07.1955
Място на раждане: гр. София
Пламен Георгиев Беров Дата на раждане 14.07.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пейко Дачев Власковски на 11.11.1983 г., регистриран в ПГУ на 12.11.1983 г.; кап. Янко Генов Добрев на 31.03.1987 г., регистриран на 02.04.1987 г. Ръководил го служител полк. Пейко Дачев Власковски; кап. Янко Генов Добрев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Палиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5263 и в лично дело IА-33007; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Ботевград, издигнат от Местна коалиция "Радетели за Ботевградска община" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Секретен сътрудник; Агент "Палиев" Пламен Георгиев Беров

Дата на раждане: 14.07.1955
Място на раждане: гр. София
Пламен Георгиев Беров Дата на раждане 14.07.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пейко Дачев Власковски на 11.11.1983 г., регистриран в ПГУ на 12.11.1983 г.; кап. Янко Генов Добрев на 31.03.1987 г., регистриран на 02.04.1987 г. Ръководил го служител полк. Пейко Дачев Власковски; кап. Янко Генов Добрев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Палиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5263 и в лично дело IА-33007; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Трудовец, общ. Ботевград, издигнат от Местна коалиция "Радетели за Ботевградска община" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More