Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Палма намери 7 резултата / The search @pseudo Палма found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Съдържател на явочна квартира "Палма" Данчо Иванов Вълчев

Дата на раждане: 15.08.1955
Място на раждане: с. Иваново, обл. Русе
Данчо Иванов Вълчев Дата на раждане 15.08.1955 г. Място на раждане с. Иваново, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Пенко Бараков на 28.04.1986 г., регистриран на 05.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пенко Бараков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Палма"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник и председател на ОбС от 12.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Палма " Данчо Иванов Вълчев

Дата на раждане: 15.08.1955
Място на раждане: С. Иваново, обл. Русе
Данчо Иванов Вълчев Дата на раждане 15.08.1955 г. Място на раждане С. Иваново, обл. Русе Вербувал го служител Пенко Бараков на 28.04.1986 г., регистриран на 05.05.1986 г. Ръководил го служител Пенко Бараков Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 3 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС - ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Палма"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Иваново, издигнат от коалиция “ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ИВАНОВО”
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Палма" Евгени Радославов Нинов

Дата на раждане: 03.03.1958
Място на раждане: м. Аврамовска, обл. Смолян
Евгени Радославов Нинов Дата на раждане 03.03.1958 г. Място на раждане м. Аврамовска, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Неделчо Дамянов Лавтаров на 30.09.1980 г., регистриран на 14.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Неделчо Дамянов Лавтаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Мадан, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" За Евгени Радославов Нинов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Съдържател на явочна квартира "Палма" Данчо Иванов Вълчев

Дата на раждане: 15.08.1955
Място на раждане: с. Иваново, обл. Русе
Данчо Иванов Вълчев Дата на раждане 15.08.1955 г. Място на раждане с. Иваново, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Пенко Бараков на 28.04.1986 г., регистриран на 05.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пенко Бараков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Палма"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Иваново, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 166
от 13.10.2010
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Съдържател на явочна квартира "Палма" Койчо Вълов Койчев

Дата на раждане: 25.10.1938
Място на раждане: с. Шишенци, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 266
от 20.09.2011
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Палма" Мария Атанасова Манолова

Дата на раждане: 28.08.1949
Място на раждане: гр. Сливен
Мария Атанасова Манолова Дата на раждане 28.08.1949 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител о. р. Славчо Иванов, регистрирана на 21.12.1982 г. Ръководил я служител о. р. Славчо Иванов; лейт. Тодор Стоянов; о. р. Личко Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4618. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика от м. март 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Палма" Емил Траянов Стефанов

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Емил Траянов Стефанов Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Н. Ценов на 28.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол от 13.02.1990 г. за отделяне за унищожаване делото на Я/К "Палма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 128/ 11.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More