Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Памир намери 2 резултата / The search @pseudo Памир found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Памир" Йонко Боянов Савов

Дата на раждане: 01.03.1948
Място на раждане: гр. Кюстендил
Йонко Боянов Савов Дата на раждане 01.03.1948 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Васев на 12.08.1976 г., регистриран на 19.08.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Памир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2439/ 07.06.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-155 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция в териториално поделение-Кюстендил от 10.11.1989 г. до 31.12.1990 г. Н-к управление в териториално поделение-Кюстендил от 01.01.1991 г. до 30.06.1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Памир" Димитър Борисов Петков

Дата на раждане: 17.03.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Димитър Борисов Петков Дата на раждане 17.03.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител вербуван на 27.01.1982 г., регистриран на 08.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петровски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Памир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело ІЯ-3843. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2010 г. до 2014 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More