Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Панайотов намери 3 резултата / The search @pseudo Панайотов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Панайотов" Виктор Витков Ангелоев

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: гр. София
Виктор Витков Ангелоев Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дечко Дечев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайотов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28697 и работно дело IР-14286. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 04.03.2013 г. до 04.09.2014 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Сътрудник "Панайотов" Иван Христов Сакарев

Дата на раждане: 03.12.1933
Място на раждане: гр. Добринище
Иван Христов Сакарев Дата на раждане 03.12.1933 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител вербуван през 1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Панайотов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, съдържащи се в дело № 1945; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ректор до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 236/ 29.06.2011 г. – Агенция по геодезия, картография и кадастър - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Панайотов" Виктор Витков Ангелоев

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: гр. София
Виктор Витков Ангелоев Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дечко Дечев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайотов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28697 и работно дело IР-14286. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ новини в БНР

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More