Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пансиона намери 1 резултата / The search @pseudo Пансиона found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Пансиона" Красимира Бориславова Тропчева

Дата на раждане: 27.09.1954
Място на раждане: гр. Пазарджик
Красимира Бориславова Тропчева Дата на раждане 27.09.1954 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Цветан Иванов на 16.03.1987 г., регистрирана на 10.04.1987 г. Ръководил я служител о. р. Цветан Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пансиона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 28/ 20.03.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Пансиона". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Основно училище "Любен Каравелов" - Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимира Бориславова Тропчева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More