Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Панчев намери 2 резултата / The search @pseudo Панчев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Панчев " Георги Иванов Янъков

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: Гр. Балчик
Георги Иванов Янъков Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане Гр. Балчик Вербувал го служител Ст. лейт. Лефтер Пан. Костадинов на 29.11.1977 г., регистриран на 09.12.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Лефтер Пан. Костадинов; майор Н. Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІV, отделение 10-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-961 (Дч) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1979 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Балчик, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Панчев" Асен Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 15.03.1950
Място на раждане: гр. Шумен
Асен Георгиев Георгиев Дата на раждане 15.03.1950 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Тошо Петков Тотев на 20.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тошо Петков Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-384 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2232/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 1225/ 24.04.1990 г. лично дело ІА-384 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.05.1997 г. до 26.10.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 296/ 12.01.2012 г. - Министерството на образованието, младежта и науката - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More