Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Парк намери 3 резултата / The search @pseudo Парк found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира; Агент "Парк; Бела" Валери Григоров Стоянов

Дата на раждане: 11.02.1951
Място на раждане: гр. София
Валери Григоров Стоянов Дата на раждане 11.02.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Д. Станков на 15.04.1974 г., регистриран на 03.07.1986 г.; възстановен от о. р. Любомир Осенов на 12.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Д. Станков; о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-V-II; СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Парк; Бела Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2983/ 31.07.1990 г. с искане "по оперативна целесъобразност да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Бела"; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3624. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по исторически науки от 2006 г. до 2009 г. Председател на научна комисия по исторически науки от 2010 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Парк" Александър Иванов Павлов

Дата на раждане: 26.02.1955
Място на раждане: с. Бръшляница, обл. Плевен
Александър Иванов Павлов Дата на раждане 26.02.1955 г. Място на раждане с. Бръшляница, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 04.01.1987 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Парк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Парк". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на Ветеринарно-медицински факултет от м. 01.2008г. до м. 01.2012г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Съдържател на явочна квартира; Агент "Парк; Бела" Валери Григоров Стоянов

Дата на раждане: 11.02.1951
Място на раждане: гр. София
Валери Григоров Стоянов Дата на раждане 11.02.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Д. Станков на 15.04.1974 г., регистриран на 03.07.1986 г.; възстановен от о. р. Любомир Осенов на 12.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Д. Станков; о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-V-II; СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Парк; Бела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 2983/ 31.07.1990 г. с искане "по оперативна целесъобразност да бъдат унищожени регистрационните картони" на аг. "Бела"; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3624. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Институт по история

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More