Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Паркинг намери 1 резултата / The search @pseudo Паркинг found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Паркинг" Рахила Давидова Гатева

Дата на раждане: 14.04.1926
Място на раждане: гр. Казанлък
Рахила Давидова Гатева Дата на раждане 14.04.1926 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал я служител о. р. Георги Георгиев на 28.12.1974 г., регистрирана на 30.12.1974 г. Ръководил я служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Валери Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Паркинг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; предложение рег. № 334/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Паркинг"; писмо вх. № 685/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 188/ 1990 г. материалите на "Паркинг". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More