Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Паскал намери 2 резултата / The search @pseudo Паскал found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент; секретен сътрудник "Паскал; Бобев" Васил Панайотов Василев

Дата на раждане: 05.09.1949
Място на раждане: Гр. София
Васил Панайотов Василев Дата на раждане 05.09.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов на 18.08.1976 г., регистриран на 20.08.1976 г.; лейт. Пламен Ст. Тотев, регистриран в ПГУ на 12.02.1979 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов; лейт. Пламен Ст. Тотев; кап. Аспарух Христофоров Аспарухов; о. р. Владимир Ив. Владимиров; о. р. Николай Илиев; о. р. Николай Кованджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отделение "ЧЖ"; ПГУ, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Паскал; Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36277; лично и работно дело Ф1, а.е. 7421-3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ кореспондентски пункт в Париж от 08.09.1986 г. до 15.04.1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-189/ 20.01.2009 г.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Паскал" Кольо Господинов Греджев

Дата на раждане: 04.03.1953
Място на раждане: гр. Нова Загора
Кольо Господинов Греджев Дата на раждане 04.03.1953 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител о. р. Кирчо Стамов Стамов на 24.04.1985 г., регистриран на 04.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Кирчо Стамов Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Паскал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-358 (Сл); протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-312 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Физическо лице - длъжник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More