Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Паскал; Бобев намери 1 резултата / The search @pseudo Паскал; Бобев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент; секретен сътрудник "Паскал; Бобев" Васил Панайотов Василев

Дата на раждане: 05.09.1949
Място на раждане: Гр. София
Васил Панайотов Василев Дата на раждане 05.09.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов на 18.08.1976 г., регистриран на 20.08.1976 г.; лейт. Пламен Ст. Тотев, регистриран в ПГУ на 12.02.1979 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Андреев Кирилов; лейт. Пламен Ст. Тотев; кап. Аспарух Христофоров Аспарухов; о. р. Владимир Ив. Владимиров; о. р. Николай Илиев; о. р. Николай Кованджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отделение "ЧЖ"; ПГУ, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Паскал; Бобев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36277; лично и работно дело Ф1, а.е. 7421-3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ кореспондентски пункт в Париж от 08.09.1986 г. до 15.04.1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-189/ 20.01.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More