Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пасков намери 1 резултата / The search @pseudo Пасков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; осведомител "Пасков" Стефан Димитров Урумов

Дата на раждане: 20.05.1950
Място на раждане: гр. Сливен
Стефан Димитров Урумов Дата на раждане 20.05.1950 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Делчо Иванов Владимиров на 25.12.1968 г., регистриран на 31.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I армия-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Пасков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-9 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-33 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More