Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Патриот намери 1 резултата / The search @pseudo Патриот found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител; сътрудник "Патриот" Петър Георгиев Угрински

Дата на раждане: 18.02.1950
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Георгиев Угрински Дата на раждане 18.02.1950 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Атанас Г. Атанасов на 07.05.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Г. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; сътрудник Псевдоними Патриот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-21805 и в работно дело IР-5366; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More