Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пейчев намери 1 резултата / The search @pseudo Пейчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Пейчев" Димитър Ганчев Стоянов

Дата на раждане: 30.08.1937
Място на раждане: гр. София
Димитър Ганчев Стоянов Дата на раждане 30.08.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божил Божилов на 18.05.1981 г., регистриран на 30.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Божил Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-V, управление II-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пейчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 01.11.1993 г. до 31.10.1994 г. За Димитър Ганчев Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 107/ 13.01.2010 г. - Национална агенция за оценяване и акредитация - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More