Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пейчо намери 1 резултата / The search @pseudo Пейчо found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пейчо" Веселин Николов Георгачев

Дата на раждане: 13.01.1935
Място на раждане: гр. Казанлък
Веселин Николов Георгачев Дата на раждане 13.01.1935 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Хубан Стефанов Хубанов на 19.12.1967 г., регистриран на 27.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Хубан Стефанов Хубанов; о. р. Читко Борисов Петков; о. р. Милчо Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС - В. Търново; ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, управление ІІ-ІХ-ІІІ, управление ІІ-ІХ-ІІ, управление ІV-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пейчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Банкя от 1996 г. до 2007 г. За Веселин Николов Георгачев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Съвета за електронни медии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More