Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пелов намери 1 резултата / The search @pseudo Пелов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Пелов" Иван Ганчев Иванов

Дата на раждане: 13.01.1958
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Ганчев Иванов Дата на раждане 13.01.1958 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител вербуван на 14.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г.; възстановен от о. р. Станислав Ненов и регистриран на 24.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Станислав Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване материалите на "Пелов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "ГЛОБИМЕКС" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Ганчев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More