Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пенев намери 33 резултата / The search @pseudo Пенев found 33 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Пенев" Андрей Иванов Иванов

Дата на раждане: 01.01.1948
Място на раждане: с. Козлодуйци, обл. Добрич
Андрей Иванов Иванов Дата на раждане 01.01.1948 г. Място на раждане с. Козлодуйци, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Нечо Тодоров Недев на 27.06.1968 г., регистриран на 10.07.1968 г. Ръководил го служител о. р. Нечо Тодоров Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-709 (Тх) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.09.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-55 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 09.02.1993 г.
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Информатор "Пенев" Илия Стоянов Илиев

Дата на раждане: 13.11.1936
Място на раждане: с. Семчиново, обл. Пазарджик
Илия Стоянов Илиев Дата на раждане 13.11.1936 г. Място на раждане с. Семчиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Димитър Георг. Кацарски на 09.03.1956 г., регистриран на 03.04.1956 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георг. Кацарски; ст. лейт. Иван Станев Гешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-15112; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 792/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-21458. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 121
от 24.03.2010
Агенция за икономически анализи и прогнози

Агент "Пенев" Васил Недялков Сивов

Дата на раждане: 22.07.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Васил Недялков Сивов Дата на раждане 22.07.1946 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител майор Христо Цветков Димитров на 12.10.1965 г., регистриран на 18.10.1965 г.; възстановен от лейт. Васил Николов Василев и регистриран на 14.04.1976 г. Ръководил го служител майор Христо Цветков Димитров; лейт. Васил Николов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III- 3 армия-отделение 2; ВГУ-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка – 2 бр. рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-37032. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 24.10.1995 г. до 05.06.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Недялков Сивов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-304
от 05.02.2014 г.
Агенция по заетостта

Агент; секретен сътрудник "Илязов; Пенев; Бригадира" Гювен Вадет Думанджъ

Дата на раждане: 08.10.1965
Място на раждане: гр. Дулово
Гювен Вадет Думанджъ Дата на раждане 08.10.1965 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 29.09.1983 г.; майор Петър Йорданов Йорданов на 27.09.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител майор Петър Йорданов Йорданов; майор Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Илязов; Пенев; Бригадира Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6337 и в работно дело IР-13499; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Дулово, от 15.11.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Враца от м. август 2000 г. до м. юни 2002 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-251/ 30.10.2013 г. – община Криводол Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент; секретен сътрудник "Пенев; Германски" Иван Радионов Димов

Дата на раждане: 10.05.1938
Място на раждане: с. Момково, обл. Хасково
Иван Радионов Димов Дата на раждане 10.05.1938 г. Място на раждане с. Момково, обл. Хасково Вербувал го служител Вербуван на 27.08.1980 г. г., регистриран на 05.09.1980 г., регистриран в ПГУ на 30.12.1982 г.; възстановен от о. р. Ангел Славчев на 16.11.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Златарев; о. р. Иван В. Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев; о. р. Ангел Славчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, ПГУ-IV, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Пенев; Германски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5326; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Пенев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Плевенски митрополит Игнатий
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АСПА" ООД, гр. Правец Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. – Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1075
от 03.10.2017 г.
Българска федерация Джудо

Агент "Пенев" Даниел Иванов Радев

Дата на раждане: 05.09.1964
Място на раждане: гр. Русе
Даниел Иванов Радев Дата на раждане 05.09.1964 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Валери Петров Симеонов на 03.06.1988 г., регистриран на 15.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Петров Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VІ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34042; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1998 г. до 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Агент "Пенев" Садък Мехмед Ахмед

Дата на раждане: 20.03.1960
Място на раждане: гр. Дулово
Садък Мехмед Ахмед Дата на раждане 20.03.1960 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител вербуван на 29.09.1983 г., регистриран на 10.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Николай Ценов; о. р. Динко Костадинов; Милчо К. Милчев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пенев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Резидент " Пенев " Гинчо Маринов Павлов

Дата на раждане: 16.07.1957
Място на раждане: Гр. Крумовград
Гинчо Маринов Павлов Дата на раждане 16.07.1957 г. Място на раждане Гр. Крумовград Вербувал го служител Станчо Дамянов на 16.10.1986 г. Ръководил го служител Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 209/ 01.02.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 21 Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "СОНЕР И СИНОВЕ АХМЕД COHEP" ЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пенев " Ваклин Лозанов Бошнаков

Дата на раждане: 09.12.1954
Място на раждане: Гр. Смолян
Ваклин Лозанов Бошнаков Дата на раждане 09.12.1954 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител Кап. Дичо Георгиев Станчев на 02.11.1979 г. Ръководил го служител Кап. Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение шесто Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1479 (См); протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1120; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от ДПС
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Пенев" Иван Николов Парапунов

Дата на раждане: 10.11.1947
Място на раждане: гр. Разлог
Иван Николов Парапунов Дата на раждане 10.11.1947 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител о. р. Сократ Дим. Тенев на 22.11.1973 г., регистриран на 05.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Сократ Дим. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22551 и работно дело IР-6721. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Командващ Авиация във Военновъздушните сили от 29.11.1993 г. до 01.09.1996 г.
Решение N° 2-971
от 13.06.2017 г.
община Тополовград

Сътрудник "Пенев" Димитър Желев Илиев

Дата на раждане: 13.10.1934
Място на раждане: с. Хлябово, обл. Хасково
Димитър Желев Илиев Дата на раждане 13.10.1934 г. Място на раждане с. Хлябово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Гочо Динев Калчев на 24.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Гочо Динев Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Хлябово от 01.01.1991 г. до 01.11.1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. За Димитър Желев Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Пенев" Славчо Андонов Иванов

Дата на раждане: 17.04.1958
Място на раждане: с. Голям манастир, обл. Ямбол
Славчо Андонов Иванов Дата на раждане 17.04.1958 г. Място на раждане с. Голям манастир, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IA-2476 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Тунджа, издигнат от Коалиция "Земеделска коалиция за Тунджа - Земеделски народен съюз и Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 269/ 20.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пенев" Славчо Андонов Иванов

Дата на раждане: 17.04.1958
Място на раждане: с. Голям манастир, обл. Ямбол
Славчо Андонов Иванов Дата на раждане 17.04.1958 г. Място на раждане с. Голям манастир, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IA-2476 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Голям манастир, общ. Тунджа, издигнат от Коалиция ,"БСП-ЗС ,"АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Пенев" Красимир Романов Асенов

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: гр. Асеновград
Красимир Романов Асенов Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Христо Василев Димитров на 22.02.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Василев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-5015 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1854 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 16-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Пенев" Йордан Илиев Зидаров

Дата на раждане: 14.07.1948
Място на раждане: гр. Шумен
Йордан Илиев Зидаров Дата на раждане 14.07.1948 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Малчо Йорданов Малчев на 06.10.1980 г., регистриран на 10.10.1980 г. Ръководил го служител лейт. Малчо Йорданов Малчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-336 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол № 913/ 14.03.1990 г. за определяне за унищожаване на лично дело IА-336 (Шн) (налично).. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигнат от Обединени земеделци Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на съвета на директорите в "Информационен център" ЕАД-Враца ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД - ОБЩИНСКО РАДИО "ДИМИТРОВГРАД" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ДОБРИЧ (медия) Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КАВАРНА "ОБЩИНСКО РАДИО - КАВАРНА" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКО РАДИО "КЪРДЖАЛИ" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (медия) Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ПИРДОП “ОБЩИНСКО РАДИО – ПИРДОП” Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКО РАДИО "РУСЕ" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКО РАДИО "СЛИВЕН" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ХИСАР (медия) Проверени са 8 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЯМБОЛ (медия) Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКО РАДИО "АСЕНОВГРАД" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА МОНТАНА ОБЩИНСКО РАДИО "МОНТАНА" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКО РАДИО "ПЕЩЕРА" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКО РАДИО "БУРГАС" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЩИНСКО РАДИО "ГАБРОВО" Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛЕВСКИ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛЕВСКИ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛОВЕЧ" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКО РАДИО "СЕВЛИЕВО" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЩИНСКО РАДИО "СМОЛЯН" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНСКО РАДИО "СРЕДЕЦ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ОБЩИНСКО РАДИО "ДОЛНА БАНЯ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНСКО РАДИО "КАРНОБАТ /КРК/" Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. “ОЛИМПИК-КОМЕРС” ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ОМЕГА ФИЛМС" ООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "ОМЪ" СД Проверени са 5 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент "Пенев" Славчо Андонов Иванов

Дата на раждане: 17.04.1958
Място на раждане: с. Голям манастир, обл. Ямбол
Славчо Андонов Иванов Дата на раждане 17.04.1958 г. Място на раждане с. Голям манастир, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IA-2476 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голям Манастир от 2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-638
от 12.04.2016 г.
чл. 28 за Васил Недялков Сивов

Агент "Пенев" Васил Недялков Сивов

Дата на раждане: 22.07.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Агент "Пенев" Борис Неделчев Туджаров

Дата на раждане: 30.05.1960
Място на раждане: гр. Петрич
Борис Неделчев Туджаров Дата на раждане 30.05.1960 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Стоян Гроздилов на 09.02.1979 г., регистриран на 26.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Гроздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1755 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1363 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бояново, общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пенев" Славчо Андонов Иванов

Дата на раждане: 17.04.1958
Място на раждане: с. Голям манастир, обл. Ямбол
Славчо Андонов Иванов Дата на раждане 17.04.1958 г. Място на раждане с. Голям манастир, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IA-2476 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Голям Манастир, общ. Тунджа, обл. Ямбол, издигнат от Коалиция "Земеделска коалиция за Тунджа - Земеделски народен съюз и Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Пенев " Александър Димитров Андреев

Дата на раждане: 12.10.1962
Място на раждане: Гр. Пловдив
Александър Димитров Андреев Дата на раждане 12.10.1962 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Иван Баймаков на 14.11.1980 г. Ръководил го служител Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 04, отделение 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 1/ 12.02.1990 г. на ОУ- Пазарджик за унищожаване на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 лично дело ІА-1343 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, издигнат от “ Земеделски Съюз “ Александър Стамболийски “
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Пенев " Руско Ангелов Димитров

Дата на раждане: 21.02.1948
Място на раждане: Долна Митрополия, обл. Плевен
Руско Ангелов Димитров Дата на раждане 21.02.1948 г. Място на раждане Долна Митрополия, обл. Плевен Вербувал го служител Под. п-к Никола Симеонов на 21.05.1979 г. Ръководил го служител Под. п-к Никола Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване №74/1990 на р. д. 11578; налично л. д. ІА 26353; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Благоево, общ. Разград, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Пенев " Славчо Андонов Иванов

Дата на раждане: 17.04.1958
Място на раждане: С. Голям манастир, обл. Ямбол
Славчо Андонов Иванов Дата на раждане 17.04.1958 г. Място на раждане С. Голям манастир, обл. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 2476 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Голям Манастир, общ. Тунджа, обл. Ямбол, издигнат от коалиция „ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ТУНДЖА" / ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" / Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Пенев" Хасан Алиев Чаушев

Дата на раждане: 02.11.1951
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Хасан Алиев Чаушев Дата на раждане 02.11.1951 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Ганев Атанасов на 24.10.1978 г., регистриран на 10.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Ганев Атанасов; лейт. Георги Джуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5579; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник директор) на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - Ябланово Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пенев " Лютфи Мустафа Карагьоз

Дата на раждане: 02.09.1936
Място на раждане: С. Слащен, обл. Благоевград
Лютфи Мустафа Карагьоз Дата на раждане 02.09.1936 Г. Място на раждане С. Слащен, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Делчо Петров Балабанов на 03.12.1975 г., регистриран на 24.12.1975 г. Ръководил го служител Кап. Делчо Петров Балабанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора, отдел ДС,, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написана и подписана декларация за Решение № 22/ 29.01.2008 г. 36 органите по чл. 1 сътрудничество – молба-обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3024 МФ; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-938; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пенев " Садък Мехмед Ахмед

Дата на раждане: 20.03.1960
Място на раждане: Гр. Дулово
Садък Мехмед Ахмед Дата на раждане 20.03.1960 г. Място на раждане Гр. Дулово Вербувал го служител Милчо К. Милчев на 29.09.1983 г., регистриран на 10.10.1983 г. Ръководил го служител Милчо К. Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пенев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Алфатар, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пенев" Красимир Романов Асенов

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: гр. Асеновград
Красимир Романов Асенов Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Христо Василев Димитров на 22.02.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Василев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-5015 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1854 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 16-и МИР-Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More