Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пергелов; Стоянов намери 1 резултата / The search @pseudo Пергелов; Стоянов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Пергелов; Стоянов" Георги Костов Милев

Дата на раждане: 22.09.1933
Място на раждане: гр. Перник
Георги Костов Милев Дата на раждане 22.09.1933 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Радко Борисов Радев на 22.10.1970 г., регистриран на 24.10.1970 г. Ръководил го служител кап. Радко Борисов Радев; о. р. Божил Тодоров Божилов; о. р. Пламен Стайков; о. р. Енчо Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III, управление II-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Пергелов; Стоянов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33516 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по архитектура, строителство и минни науки от 2003 г. до 2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More