Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Перла намери 2 резултата / The search @pseudo Перла found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент; съдържател на явочна квартира "Перла" Мончо Петков Мончев

Дата на раждане: 19.08.1948
Място на раждане: гр. Ловеч
Мончо Петков Мончев Дата на раждане 19.08.1948 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Тодор Петков Тонов на 16.07.1986 г., регистриран на 21.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Петков Тонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Перла Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Перла". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Баховица от 31.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; съдържател на явочна квартира "Перла" Мончо Петков Мончев

Дата на раждане: 19.08.1948
Място на раждане: гр. Ловеч
Мончо Петков Мончев Дата на раждане 19.08.1948 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Тодор Петков Тонов на 16.07.1986 г., регистриран на 21.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Петков Тонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Перла Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Перла". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More