Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Перовски намери 2 резултата / The search @pseudo Перовски found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Секретен сътрудник "Перовски" Георги Емилов Вълчев

Дата на раждане: 03.05.1945
Място на раждане: гр. Русе
Георги Емилов Вълчев Дата на раждане 03.05.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. В. Енев и полк. Г. Силямов на 09.07.1982 г., регистриран на 29.07.1982 г. Ръководил го служител кап. В. Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Перовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело Ф1, а.е. 7790 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Емилов Вълчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Секретен сътрудник "Перовски" Георги Емилов Вълчев

Дата на раждане: 03.05.1945
Място на раждане: гр. Русе
Георги Емилов Вълчев Дата на раждане 03.05.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. В. Енев и полк. Г. Силямов на 09.07.1982 г., регистриран на 29.07.1982 г. Ръководил го служител кап. В. Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Перовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело Ф1, а.е. 7790 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 31.12.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Емилов Вълчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More