Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петев намери 5 резултата / The search @pseudo Петев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Секретен сътрудник "Петев" Добрин Христов Канев

Дата на раждане: 23.10.1948
Място на раждане: гр. София
Добрин Христов Канев Дата на раждане 23.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководил го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Лично и работно дело № 12627. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент от 01.11.1993 г. до 17.10.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Петев" Добрин Христов Канев

Дата на раждане: 23.10.1948
Място на раждане: гр. София
Добрин Христов Канев Дата на раждане 23.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ-МНО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководил го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Парламентарни изследвания" от 06.02.1995 г. до 10.06.1997 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Петев" Добрин Христов Канев

Дата на раждане: 23.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Добрин Христов Канев Дата на раждане 23.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ-МНО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627. Снемане от действащия оперативен отчет На 27.09.1979 г. поради изчерпване на разузнавателните възможности Публична длъжност или публична дейност Секретар по анализи и прогнози на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до момента.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Петев" Петьо Стоянов Димитров

Дата на раждане: 09.03.1968
Място на раждане: с. Стоян Михайловски, обл. Шумен
Петьо Стоянов Димитров Дата на раждане 09.03.1968 г. Място на раждане с. Стоян Михайловски, обл. Шумен Вербувал го служител полк. Никола Христов Симеонов на 25.08.1987 г., регистриран на 16.09.1987 г. Ръководил го служител полк. Никола Христов Симеонов; о. р. Николай Михтиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2294 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1135 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигнат от Български социалдемократи Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Петев " Добрин Христов Канев

Дата на раждане: 23.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Добрин Христов Канев Дата на раждане 23.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ-МНО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627. 6 Снемане от действащия оперативен отчет На 27.09.1979 г. поради изчерпване на разузнавателните възможности Публична длъжност или публична дейност Секретар по анализи и прогнози на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до момента.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More