Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петков; Сашо намери 1 резултата / The search @pseudo Петков; Сашо found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент; секретен сътрудник "Петков; Сашо" Серафим Стойнев Гонев

Дата на раждане: 28.02.1937
Място на раждане: с. Чудинци, обл. Кюстендил
Серафим Стойнев Гонев Дата на раждане 28.02.1937 г. Място на раждане с. Чудинци, обл. Кюстендил Вербувал го служител О. р. Райко Тасков на 04.07.1958 г., регистриран на 30.07.1958 г.; майор Васил Георгиев Николчев на 04.11.1981 г., регистриран на 16.11.1981 г. Ръководил го служител О. р. Райко Тасков; о. р. Павел Миленов; майор Васил Георгиев Николчев; ст. лейт. Боян Георгиев Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Кюстендил; ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-18/1/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-213 (Кн); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Окръжен прокурор в ОП-Кюстендил от 10.11.1989 г. до 31.12.2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More