Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петко; Роза намери 1 резултата / The search @pseudo Петко; Роза found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Резидент; съдържател на явочна квартира "Петко; Роза" Димитър Петров Кръстев

Дата на раждане: 08.06.1932
Място на раждане: с. Фурен, обл. Враца
Димитър Петров Кръстев Дата на раждане 08.06.1932 г. Място на раждане с. Фурен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Ив. Илиев на 17.10.1959 г., регистриран на 30.10.1959 г.; възстановен от о. р. Цветко Ангелов Кузов на 11.11.1963 г. и регистриран на 16.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ив. Илиев; о. р. Яко Миухас Челебонов; о. р. Цветко Ангелов Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - ХVII ГО; ОУ на МВР-Враца-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Петко; Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 248/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IР-923; протокол рег. № 77/ 01.04.1981 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-848 (Вр) на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Фурен от 19.10.1991 г. до 30.09.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: