Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петров намери 139 резултата / The search @pseudo Петров found 139 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Петров" Димитър Маринов Киров

Дата на раждане: 06.11.1955
Място на раждане: с. Българско Сливово, обл. Велико Търново
Димитър Маринов Киров Дата на раждане 06.11.1955 г. Място на раждане с. Българско Сливово, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев на 01.09.1986 г., регистриран на 07.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32975; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г. Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2011 г. Декан от м. май 2007 г.
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Резидент "Петров" Пенко Иванов Ганев

Дата на раждане: 07.05.1949
Място на раждане: гр. Хасково
Пенко Иванов Ганев Дата на раждане 07.05.1949 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Светослав Христов на 31.05.1976 г., регистриран на 09.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-734 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1549 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Петров" Иван Йорданов Иванов

Дата на раждане: 21.09.1949
Място на раждане: гр. Разград
Иван Йорданов Иванов Дата на раждане 21.09.1949 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Нино Янкулов Спасов на 29.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Нино Янкулов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъдат унищожени" лично дело IА-2694 (Вр) и работно дело IР-1114 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник – "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София /"НАЦИОНАЛНА ЕЛ. КОМПАНИЯ" ЕАД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-601/ 04.02.2016 г. – ЗАД "Енергия" АД Обявява установената и обявена с решение № 131/ 19.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Петров" Димитър Христов Ялучев

Дата на раждане: 15.07.1950
Място на раждане: с. Девесилово, обл. Кърджали
Димитър Христов Ялучев Дата на раждане 15.07.1950 г. Място на раждане с. Девесилово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Илинчо Иванов Стоилов на 15.05.1978 г., регистриран на 31.05.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илинчо Иванов Стоилов; о. р. Николов; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХІІІ ГО-РО, V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1792 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1792 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1468 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Резидент "Петров" Валентин Крумов Басаров

Дата на раждане: 28.04.1955
Място на раждане: с. Лозица, обл. Плевен
Валентин Крумов Басаров Дата на раждане 28.04.1955 г. Място на раждане с. Лозица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Симчо Цветков на 18.05.1987 г., регистриран на 03.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1410/ 16.03.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" рез. "Петров"; писмо рег. № 501/ 24.09.1999 г. с опис за унищожаване лично дело IА-1812 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Лозица до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Агент "Петров" Илия Параскевов Пасков

Дата на раждане: 09.02.1946
Място на раждане: с. Кошава, обл. Видин
Илия Параскевов (Парашкевов) Пасков Дата на раждане 09.02.1946 г. Място на раждане с. Кошава, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Сашко Илиев Цветанов на 02.07.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Николай Костадинов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Петров"". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Деловодство" от 23.09.1996 г. до 03.11.2003 г.
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Петров" Никола Петров Николов

Дата на раждане: 29.04.1935
Място на раждане: с. Попина, обл. Силистра
Никола Петров Николов Дата на раждане 29.04.1935 г. Място на раждане с. Попина, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Иван Спасов Фетваджиев на 08.10.1974 г., регистриран на 16.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Спасов Фетваджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9948; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24957 и работно дело IР-9948 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Петров" Никола Филипов Стойков

Дата на раждане: 15.08.1940
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Никола Филипов Стойков Дата на раждане 15.08.1940 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Вербувал го служител подп. Стефан Иванов Пенев на 31.03.1977 г., регистриран на 30.04.1977 г. Ръководил го служител подп. Стефан Иванов Пенев; о. р. Янчо Гроздев; о. р. Любомир Неделев; о. р. Миролюб Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-IV; СГУ на МВР-ДС; ДС, управление IV-I-III, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35471; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ДЪБ" ЕАД (с последваща правноорганизационна форма АД) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Филипов Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Петров" Александър Стойов Александров

Дата на раждане: 25.07.1947
Място на раждане: с. Чепино, обл. Перник
Александър Стойов Александров Дата на раждане 25.07.1947 г. Място на раждане с. Чепино, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Иван Цветков на 05.01.1971 г., регистриран на 20.01.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Перник За Александър Стойов Александров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Петров" Васил Иванов Зунков

Дата на раждане: 19.01.1943
Място на раждане: с. Нова Ловча, обл. Благоевград
Васил Иванов Зунков Дата на раждане 19.01.1943 г. Място на раждане с. Нова Ловча, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Илия Димитров Лукманов на 06.12.1971 г., регистриран на 20.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Илия Димитров Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Благоевград За Васил Иванов Зунков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Резидент "Петров" Румен Димитров Янчев

Дата на раждане: 18.11.1950
Място на раждане: гр. Варна
Румен Димитров Янчев Дата на раждане 18.11.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Севдалин Бойчев Стамов на 09.02.1988 г., регистриран на 01.03.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Севдалин Бойчев Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-780 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Шумен
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Петров" Георги Димитров Вецев

Дата на раждане: 15.04.1953
Място на раждане: с. Коларово, обл. Благоевград
Георги Димитров Вецев Дата на раждане 15.04.1953 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Косю Вълков Косев на 26.03.1976 г., регистриран на 07.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Косю Вълков Косев; Георги Горанов; о. р. Димитър Льонов; о. р. Д. Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-І, управление ІІІ-ХІ-VІ; ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Петрич по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-2330 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1953 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АГРОЮГ 94" ООД, гр. Петрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Петров" Генчо Вълков Христов

Дата на раждане: 14.06.1957
Място на раждане: с. Дъбене, обл. Пловдив
Генчо Вълков Христов Дата на раждане 14.06.1957 г. Място на раждане с. Дъбене, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Сотир Тошков Чобанов на 17.01.1977 г., регистриран на 27.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Тошков Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23937 и работно дело IР-8719. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "МДЗ – Балша" АД Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Петров" Владимир Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.07.1940
Място на раждане: Гр. Варна
Владимир Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.07.1940 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Капитан Любомир Петров Димитров на 15.06.1979 г., регистриран на 20.07.1979 г. Ръководил го служител Капитан Любомир Петров Димитров; ст. лейт. Стоян Хр. Добрев; ст. лейт. Свилен Р. Сидеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел икономически, отделение икономическо, отделение 05-04, отделение 01-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-975 (Вн); работно дело IР-489; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в окръжен съд-Варна/ ранг съдия във ВКС/ВАС
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Осведомител "Петров" Димитър Василев Ораков

Дата на раждане: 19.04.1946
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Димитър Василев Ораков Дата на раждане 19.04.1946 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Борис Миленков Ядков на 09.12.1973 г., регистриран на 27.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Борис Миленков Ядков; о. р. Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2578 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ОРБЕЛ" ЕАД, гр. Гоце Делчев Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Информатор; резидент " Петров " Георги Алексиев Иванов

Дата на раждане: 10.09.1927
Място на раждане: Котеновци, общ. Лом
Георги Алексиев Иванов Дата на раждане 10.09.1927 г. Място на раждане Котеновци, общ. Лом Вербувал го служител На 16.09.1947 г. Ръководил го служител О. р. Пачеджиев; о. р. Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Лом; V управление, 2 от.-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 242/ 23.03.1962 г. на лично дело ІР-784 Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Петров " Тодор Петров Колев

Дата на раждане: 26.08.1939
Място на раждане: Гр. Шумен
Тодор Петров Колев Дата на раждане 26.08.1939 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Стефан Тенев на 11.03.1987 г. Ръководил го служител Стефан Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, 06, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо с искане за унищожаване вх. № 2240/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание За Тодор Петров Колев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Петров" Иван Йорданов Иванов

Дата на раждане: 21.09.1949
Място на раждане: гр. Разград
Иван Йорданов Иванов Дата на раждане 21.09.1949 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Нино Янкулов Спасов на 29.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Нино Янкулов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъдат унищожени" лично дело IА-2694 (Вр) и работно дело IР-1114 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и заместник-председател на Национална електрическа компания ЕАД от 31.03.1997 г. до 25.07.1997 г. Заместник изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй от 14.09.2001 г. до 12.07.2005 г. Член на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй от 12.07.2005 г. до 09.06.2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-601/ 04.02.2016 г. – ЗАД "Енергия" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1018/ 25.07.2017 г. – длъжници към Елитбанк Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Петров" Йордан Атанасов Митов

Дата на раждане: 22.11.1966
Място на раждане: гр. Кресна
Йордан Атанасов Митов Дата на раждане 22.11.1966 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител вербуван на 16.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Александров Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1762 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник изпълнителен директор на "Мина Пирин" ЕАД (н) от 20.07.2000 г. до 13.05.2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Петров" Емин Рамадан Мюмюн

Дата на раждане: 12.12.1947
Място на раждане: с. Караманци, обл. Хасково
Емин Рамадан Мюмюн Дата на раждане 12.12.1947 г. Място на раждане с. Караманци, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Росен Араклиев на 05.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Росен Араклиев; о. р. Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-143 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-156 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент; осведомител "Петров" Богомил Пенчев Чолаков

Дата на раждане: 07.05.1935
Място на раждане: гр. Нови пазар
Богомил Пенчев Чолаков Дата на раждане 07.05.1935 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Стоян Дончев Ангелов на 09.05.1968 г., регистриран на 10.06.1968 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Дончев Ангелов; о. р. Илия Стоилов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-I, управление II-ХII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-7485; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1963 и работно дело IР-7485 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на ГУМ от 01.11 1994 г. до 09.06.1997 г. Н-к на отдел в ЦМУ от 09.06.1997 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Петров" Цветан Иванов Юрганчев

Дата на раждане: 20.06.1953
Място на раждане: с. Ламбух, обл. Хасково
Цветан Иванов Юрганчев Дата на раждане 20.06.1953 г. Място на раждане с. Ламбух, обл. Хасково Вербувал го служител кап. Боян Йорданов Наков на 21.08.1979 г., регистриран на 31.08.1979 г. Ръководил го служител кап. Боян Йорданов Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2029 (Кж); протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1728 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на МБ в митница Свиленград от м. април 2002 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Петров" Калин Гавраилов Качаров

Дата на раждане: 11.11.1957
Място на раждане: с. Върли дол, обл. Смолян
Калин Гавраилов Качаров Дата на раждане 11.11.1957 г. Място на раждане с. Върли дол, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Анг. Александров на 08.03.1983 г., регистриран на 17.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Анг. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1673 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Неделино, издигнат от коалиция "Реформаторски блок" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Петров" Йордан Динков Спасов

Дата на раждане: 24.07.1954
Място на раждане: гр. Първомай
Йордан Динков Спасов Дата на раждане 24.07.1954 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител лейт. Георги Ив. Маджаров на 06.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител лейт. Георги Ив. Маджаров; о. р. Марин Гаджелов; о. р. Валери Борисов Стоицов; о. р. Альоша Борисов Капчин; подп. Малин Спасов Ангелов; ст. лейт. Аспарух Александров Аспарухов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36279. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 13.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Динков Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент "Петров" Бисер Лозков Лозев

Дата на раждане: 21.07.1954
Място на раждане: Гр. София
Бисер Лозков Лозев Дата на раждане 21.07.1954 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Владимир Борисов Кузманов на 06.12.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Борисов Кузманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ-Студентски град Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Решение № 20/ 19.12.2007 г. 29 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29750; работно дело IР-15484; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от „Алианс за София” (ДСБ и СДС)
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

информатор " Петров " Вълчо Спасов Божилов

Дата на раждане: 08.02.1931
Място на раждане: С. Искра, обл. Пловдив
Вълчо Спасов Божилов Дата на раждане 08.02.1931 г. Място на раждане С. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител О. р. Тенев на 24.08.1951 г. Ръководил го служител О. р. Тенев; о. р. Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-5 управление, 4 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1094/ 1962 г. за унищожаване на лично дело IИ-13232; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 68 Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от “ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
Решение N° 2-152
от 20.03.2013 г.
община Аксаково

Агент "Петров" Тодор Иванов Иванов

Дата на раждане: 28.10.1940
Място на раждане: с. Яребична, обл. Варна
Тодор Иванов Иванов Дата на раждане 28.10.1940 г. Място на раждане с. Яребична, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 04.12.1958 г., регистриран на 13.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1720/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-33863. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Петров" Георги Николов Георгиев

Дата на раждане: 10.10.1944
Място на раждане: с. Черногорово, обл. Пазарджик
Георги Николов Георгиев Дата на раждане 10.10.1944 г. Място на раждане с. Черногорово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Благомир Стефанов Бонев на 30.07.1963 г., регистриран на 31.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Благомир Стефанов Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-2 армия-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-835 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Полиция" от 10.12.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Петров" Георги Павлов Стоянов

Дата на раждане: 13.03.1940
Място на раждане: с. Градево, обл. Благоевград
Георги Павлов Стоянов Дата на раждане 13.03.1940 г. Място на раждане с. Градево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 27.09.1972 г., регистриран на 09.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов; о. р. Пламен Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отдел Сливен-1; управление III-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23959 и работно дело IР-8733. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до м. юли 1992 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петров" Иван Йорданов Бинев

Дата на раждане: 25.03.1938
Място на раждане: с. Полски Градец, обл. Ст. Загора
Иван Йорданов Бинев Дата на раждане 25.03.1938 г. Място на раждане с. Полски Градец, обл. Ст. Загора Вербувал го служител кап. Александър Иванов Владимиров на 26.05.1964 г., регистриран на 08.06.1964 г. Ръководил го служител кап. Александър Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19151; работно дело IР-3096. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. началник на Генералния щаб от 29.11.1993 г. до 02.07.1996 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Петров" Лазар Ангелов Узунов

Дата на раждане: 23.02.1959
Място на раждане: с. Гелеменово, обл. Пазарджик
Лазар Ангелов Узунов Дата на раждане 23.02.1959 г. Място на раждане с. Гелеменово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Александър Денчев на 14.09.1987 г., регистриран на 29.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30416 и работно дело IР-16192. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 08.04.2004 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петров" Николай Господинов Йорданов

Дата на раждане: 22.06.1962
Място на раждане: гр. Нови пазар
Николай Господинов Йорданов Дата на раждане 22.06.1962 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Ленко Стоянов Тодоров на 26.03.1982 г., регистриран на 08.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Ленко Стоянов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.06.2003 г. Директор на дирекция от 01.06.2003 г. до 01.01.2005 г. Н-к на отдел от 01.01.2005 г. За Николай Господинов Йорданов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДАНС
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Резидент "Петров" Борис Йорданов Рашев

Дата на раждане: 05.06.1936
Място на раждане: с. Алтимир, обл. Враца
Борис Йорданов Рашев Дата на раждане 05.06.1936 г. Място на раждане с. Алтимир, обл. Враца Вербувал го служител кап. Куцар Петров Иванов на 24.07.1961 г., регистриран на 30.10.1962 г. Ръководил го служител кап. Куцар Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ; управление V-III-б Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-14086; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "КОМЕРС БОРИС РАШЕВ", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Петров" Иван Данаилов Ванков

Дата на раждане: 12.01.1936
Място на раждане: гр. София
Иван Данаилов Ванков Дата на раждане 12.01.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Петров Йонков на 06.07.1977 г., регистриран на 13.07.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Петров Йонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32614. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки и автоматика от 1990 г. и от 1997 г. Член на научна комисия по машинни науки от 1993 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Петров" Иван Костадинов Куцаров

Дата на раждане: 04.02.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Костадинов Куцаров Дата на раждане 04.02.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Любомир Новаков на 31.08.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2069/ 27.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 1990 г. делата на аг. "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-408
от 08.10.2014 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Петров" Иван Костадинов Куцаров

Дата на раждане: 04.02.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Костадинов Куцаров Дата на раждане 04.02.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Любомир Новаков на 31.08.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2069/ 27.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 1990 г. делата на аг. "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 08.03.1996 г. до 21.01.2000 г. Зам. декан от 22.01.2000 г. до 05.02.2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-52/ 07.08.2012 г. – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ректор от 1991 г. до 1995 г. Ръководител катедра от 1997 г. до 2005 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Петров" Георги Запрянов Ангелов

Дата на раждане: 22.04.1953
Място на раждане: Гр. Пловдив
Георги Запрянов Ангелов Дата на раждане 22.04.1953 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Никола Петров Видев на 25.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-5018; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1446/ 11.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел в Териториално статистическо бюро – Пловдив от 01.11.1995 г. до 01.07.2005 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Петров" Ангел Костов Бальо

Дата на раждане: 18.02.1967
Място на раждане: гр. Пловдив
Ангел Костов Бальо Дата на раждане 18.02.1967 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Ангелов на 10.06.1983 г., регистриран на 16.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-15217; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1979 (Вн); протокол рег. № С КА-124/ 16.04.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "ОДС – Общност на демократичните сили"
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Осведомител "Петров" Тодор Веселинов Стойчев

Дата на раждане: 07.05.1938
Място на раждане: гр. Кюстендил
Тодор Веселинов Стойчев Дата на раждане 07.05.1938 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Руси Петров Русев на 23.10.1970 г., регистриран на 05.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Руси Петров Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6519; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1133 и работно дело IР-6519 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-директор на Институт по металознание
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Осведомител "Петров" Апостол Митев Карамитев

Дата на раждане: 12.07.1941
Място на раждане: гр. Стара Загора
Апостол Митев Карамитев Дата на раждане 12.07.1941 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Делчо Петров Балабанов на 10.12.1970 г., регистриран на 21.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Петров Балабанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-499 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 28.09.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА"
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Петров" Иван Данаилов Ванков

Дата на раждане: 12.01.1936
Място на раждане: гр. София
Иван Данаилов Ванков Дата на раждане 12.01.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Петров Йонков на 06.07.1977 г., регистриран на 13.07.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Петров Йонков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32614. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ИЯИЯЕ Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-698
от 09.08.2016 г.
Застрахователна компания Диамант 24 АД

Агент "Петров" Антони Панайотов Тренчев

Дата на раждане: 17.09.1954
Място на раждане: гр. София
Антони Панайотов Тренчев Дата на раждане 17.09.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Калин Ламбрев на 25.10.1982 г., регистриран на 02.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ", ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2195/ 09.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени всички данни" за "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 19.05.1995 г. до 07.07.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Петров" Антоний Иванов Мичев

Дата на раждане: 30.01.1942
Място на раждане: гр. София
Антоний Иванов Мичев Дата на раждане 30.01.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Свилен Мечев на 05.11.1981 г., регистриран на 12.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 05.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Мечев; о. р. Цв. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4701; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Организационно – информационен" в ХЕИ-София от м. ноември 1999 г. до м. декември 2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Петров " Рангел Атанасов Делински

Дата на раждане: 17.12.1940
Място на раждане: С. Дълго поле, обл. Пловдив
Рангел Атанасов Делински Дата на раждане 17.12.1940 г. Място на раждане С. Дълго поле, обл. Пловдив Вербувал го служител Иван Димитров Дулев на 25.12.1978 г., регистриран на 09.01.1979 г. Ръководил го служител Иван Димитров Дулев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; 1990 г.; писмо вх. № 2544/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. на делата на агент "Петров"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Калояново, издигнат от ПП ”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”,
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Петров" Николай Енчев Соларов

Дата на раждане: 10.12.1957
Място на раждане: Гр. Трън
Николай Енчев Соларов Дата на раждане 10.12.1957 г. Място на раждане Гр. Трън Вербувал го служител О. р. Ал. Томов на 16.12.1980 г., регистриран на 20.12.1980 г. Ръководил го служител О. р. Ал. Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Районен прокурор в РП-Трън от 22.04.1991 г. до 15.02.2002 г. Прокурор във ВКП от 18.02.2002 г. до 19.07.2002 г. Прокурор в АП-София от 18.02.2003г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Петров" Ангел Костов Бальо

Дата на раждане: 18.02.1967
Място на раждане: гр. Пловдив
Ангел Костов Бальо Дата на раждане 18.02.1967 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Ангелов на 10.06.1983 г., регистриран на 16.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-15217; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1979 (Вн); протокол рег. № С КА-124/ 16.04.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция "ОДС – Общност на демократичните сили"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петров" Иван Костадинов Куцаров

Дата на раждане: 04.02.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Костадинов Куцаров Дата на раждане 04.02.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Любомир Новаков на 31.08.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2069/ 27.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 1990 г. делата на аг. "Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 01.03.2011 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Петров" Владимир Пенчев Попов

Дата на раждане: 21.04.1940
Място на раждане: с. Тетово, обл. Русе
Владимир Пенчев Попов Дата на раждане 21.04.1940 г. Място на раждане с. Тетово, обл. Русе Вербувал го служител регистриран на 23.04.1971 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 513/ 20.02.1990 г. за унищожаване на дело "Петров" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" в 4-и МИР-Велико Търново Обявява установената и обявена с решение 65/ 27.05.2009 г. - прокурори - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More