Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петров; Марков намери 1 резултата / The search @pseudo Петров; Марков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петров; Марков" Хасан Хюсеинов Белберов

Дата на раждане: 08.06.1947
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Хасан Хюсеинов Белберов Дата на раждане 08.06.1947 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител вербуван на 19.02.1975 г., регистриран на 28.02.1975 г.; възстановен от полк. Илия Илиев на 08.04.1986 г. и регистриран на 14.04.1986 г. Ръководил го служител полк. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров; Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Марков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More