Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петров; Петричев намери 2 резултата / The search @pseudo Петров; Петричев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Секретен сътрудник "Петров; Петричев" Ерол Юксел Адем

Дата на раждане: 23.12.1966
Място на раждане: гр. Дулово
Ерол Юксел Адем Дата на раждане 23.12.1966 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител майор Иван Георгиев Йорданов на 12.09.1984 г., регистриран на 01.10.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Георгиев Йорданов; майор Христо Петров Йовков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС- ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров; Петричев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6374; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра от 09.01.2002 г. до 23.10.2009 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Секретен сътрудник "Петров; Петричев" Ерол Юксел Адем

Дата на раждане: 23.12.1966
Място на раждане: гр. Дулово
Ерол Юксел Адем Дата на раждане 23.12.1966 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител майор Иван Георгиев Йорданов на 12.09.1984 г., регистриран на 01.10.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Георгиев Йорданов; майор Христо Петров Йовков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС- ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петров; Петричев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6374; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Дулово от 1995 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More