Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петър Петров намери 1 резултата / The search @pseudo Петър Петров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Петър Петров" Ервант Рафи Степанян

Дата на раждане: 29.10.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Ервант Рафи Степанян Дата на раждане 29.10.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Юлиян Филипов на 25.10.1985 г., регистриран на 04.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Юлиян Филипов; о. р. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; предложение от 07.02.1990 г. за изключване на аг. "Петър Петров"; писмо рег. № 330/ 23.05.1990 г. с искане "да бъдат унищожени всички налични документи" на аг. "п. Петров"; предложение вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петър Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Държавна политика във висшето образование" от 12.07.1994 г. до 27.05.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More