Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петър; Галев намери 2 резултата / The search @pseudo Петър; Галев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент; секретен сътрудник "Петър; Галев" Иво Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 12.01.1943
Място на раждане: гр. София
Иво Кирилов Владимиров Дата на раждане 12.01.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Гачев Бетов на 07.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г.; полк. Павлов на 22.06.1988 г., регистриран на 24.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Гачев Бетов; полк. Павлов; кап. Красин Домусчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ЧЖ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Галев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е.7383; лично дело IА-36645 МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1993 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1569/ 12.08.2009 г. Обявен с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент; секретен сътрудник "Петър; Галев" Иво Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 12.01.1943
Място на раждане: гр. София
Иво Кирилов Владимиров Дата на раждане 12.01.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Гачев Бетов на 07.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г.; полк. Павлов на 22.06.1988 г., регистриран на 24.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Гачев Бетов; полк. Павлов; кап. Красин Домусчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ЧЖ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Галев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е.7383; лично дело IА-36645 МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Международно сътрудничество" от 16.02.1995 г. до 28.02.1998 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1569/ 12.08.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More