Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петър; Шандор намери 1 резултата / The search @pseudo Петър; Шандор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Петър; Шандор" Иван Хрисимов Коеджиков

Дата на раждане: 02.06.1954
Място на раждане: гр. София
Иван Хрисимов Коеджиков Дата на раждане 02.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г.; регистриран в ПГУ на 13.03.1987 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков; ст. лейт. Александър Димитров Жулев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-"ЧЖ", ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Шандор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-37515 и в дело Ф1, а.е. 7445; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съвет на Европа от 01.02.1994 г. до 1997 г., изпратен от МВнР Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Хрисимов Коеджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More