Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пешо; Мирков намери 1 резултата / The search @pseudo Пешо; Мирков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо; Мирков" Траян Михайлов Жиковски

Дата на раждане: 03.05.1956
Място на раждане: гр. София
Траян Михайлов Жиковски Дата на раждане 03.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 10.01.1986 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Михайлов Мишев; кап. Красимир Йорданов Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо; Мирков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37148 и в работно дело IР-17950; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "СЕЛЕКС 33", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Траян Михайлов Жиковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More