Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пионер намери 1 резултата / The search @pseudo Пионер found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Съдържател на явочна квартира "Пионер" Евгений Иванов Кадийски

Дата на раждане: 01.05.1961
Място на раждане: гр. Хасково
Евгений Иванов Кадийски Дата на раждане 01.05.1961 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Димчо Иванов Димов на 27.04.1988 г., регистриран на 09.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Иванов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пионер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2008 г. За Евгений Иванов Кадийски липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More