Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пирдоп намери 1 резултата / The search @pseudo Пирдоп found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Пирдоп" Радослав Христов Стоянов

Дата на раждане: 02.07.1955
Място на раждане: гр. Благоевград
Радослав Христов Стоянов Дата на раждане 02.07.1955 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Христо Спасов на 08.05.1986 г., регистриран на 20.05.1986 г. Ръководил го служител лейт. Христо Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирдоп Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Пирдоп"; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Пирдоп". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Временен изпълнителен комитет от месец януари 1990 г. до месец октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More