Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пирин намери 18 резултата / The search @pseudo Пирин found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Пирин" Божидар Георгиев Раков

Дата на раждане: 23.11.1932
Място на раждане: гр. Плевен
Божидар Георгиев Раков Дата на раждане 23.11.1932 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител майор Иван Василев Славов на 19.04.1975 г., регистриран на 29.04.1975 г. Ръководил го служител майор Иван Василев Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2784 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2784 (Рс) (налично); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-352 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Сторгозия до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Юлия Спасова Каменова

Дата на раждане: 08.10.1951
Място на раждане: гр. Разлог
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Пирин; Мурад" Айдън Емурлов Мурадов

Дата на раждане: 15.12.1963
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Айдън Емурлов Мурадов Дата на раждане 15.12.1963 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Спиро Станков на 28.08.1981 г., регистриран на 02.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Спиро Станков; о. р. Петко Радев; о. р. Ариянов; нeщатен о.р. Д. Москов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин; Мурад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го нещатен оперативен работник; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11224 – 2 тома; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2227 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1848 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пирин " Димитър Кирилов Тасев

Дата на раждане: 06.09.1948
Място на раждане: С. Ощава, обл. Благоевград
Димитър Кирилов Тасев Дата на раждане 06.09.1948 г. Място на раждане С. Ощава, обл. Благоевград Вербувал го служител Никола Димитров Благоев на 02.12.1987 г. Ръководил го служител Никола Димитров Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2977 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кресна, издигнат от АТАКА Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Резидент "Пирин" Славчо Иванов Тумбев

Дата на раждане: 10.11.1939
Място на раждане: гр. Разлог
Славчо Иванов Тумбев Дата на раждане 10.11.1939 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал го служител кап. Георги Петров Арков на 05.11.1958 г., регистриран на 24.11.1958 г. Ръководил го служител кап. Георги Петров Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1195/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35181. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник, член на ИК на ОбНС до 1990 г.
Решение N° 214
от 04.05.2011
община Струмяни

Осведомител; Агент "Пирин" Кирил Стефанов Илиев

Дата на раждане: 17.08.1947
Място на раждане: с. Микрево, обл. Благоевград
Кирил Стефанов Илиев Дата на раждане 17.08.1947 г. Място на раждане с. Микрево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Станко Крумов Рангелов на 20.12.1966 г., регистриран на 30.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Станко Крумов Рангелов; о. р. Атанас Николов Хаджийски; о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУТП-I; ДС-Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IО-192 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1018 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Микрево до 1991 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Пирин" Ивайло Асенов Иванов

Дата на раждане: 02.02.1946
Място на раждане: гр. Видин
Ивайло Асенов Иванов Дата на раждане 02.02.1946 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев на 19.11.1975 г., регистриран на 02.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29831 и работно дело IР-15573. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.02.1994 г. до 11.08.1995 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Секретен сътрудник "Пирин" Красин Вълчев Химирски

Дата на раждане: 08.10.1938
Място на раждане: с. Върбица, обл. Враца
Красин Вълчев Химирски Дата на раждане 08.10.1938 г. Място на раждане с. Върбица, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Светослав Камбуров на 26.12.1975 г., регистриран на 23.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Камбуров; о. р. Тодор Бояджиев; о. р. Димчо П. Вавов; о. р. Румен Тошков; о. р. Христо Герганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4254; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1278/ 22.06.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в 6-и ИР-Враца и в 15-и ИР-Плевен
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Георги Михайлов Георгиев

Дата на раждане: 02.07.1943
Място на раждане: гр. Добрич
Георги Михайлов Георгиев Дата на раждане 02.07.1943 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Мирчо Д. Стефанов на 13.08.1974 г., регистриран на 17.08.1974 г. Ръководил го служител о. р. Мирчо Д. Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-43 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-812
от 23.01.2017 г.
община Сливница

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Никифор Борисов Котев

Дата на раждане: 30.11.1938
Място на раждане: с. Озърновци, обл. Перник
Никифор Борисов Котев Дата на раждане 30.11.1938 г. Място на раждане с. Озърновци, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Георги Марков на 11.06.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело ІЯ-3445. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК Сливница до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Пирин" Димитър Кирилов Илиев

Дата на раждане: 25.02.1941
Място на раждане: гр. София
Димитър Кирилов Илиев Дата на раждане 25.02.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Костадин Кирилов Кирков на 18.11.1971 г., регистриран на 04.12.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Костадин Кирилов Кирков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Петрич-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2161 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1771 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ОМЪ" СД "ОНИКС ПЛЮС" ООД Проверено е 1 лице. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ОРБИТЕЛ-КОНДОР"ООД Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Пирин" Ивайло Асенов Иванов

Дата на раждане: 02.02.1946
Място на раждане: гр. Видин
Ивайло Асенов Иванов Дата на раждане 02.02.1946 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев на 19.11.1975 г., регистриран на 02.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29831 и работно дело IР-15573. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Неделчо Георгиев Чакмаков

Дата на раждане: 12.04.1936
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Неделчо Георгиев Чакмаков Дата на раждане 12.04.1936 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Петър Чакмаков на 11.10.1976 г., регистриран на 16.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Петър Чакмаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Г. Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Пирин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. август 1990 г.
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Цветан Средков Борисов

Дата на раждане: 13.04.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Юлия Спасова Каменова

Дата на раждане: 08.10.1951
Място на раждане: гр. Разлог
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пирин " Огнян Николов Петров

Дата на раждане: 07.03.1960
Място на раждане: Гр. Мадан
Огнян Николов Петров Дата на раждане 07.03.1960 г. Място на раждане Гр. Мадан Вербувал го служител Полк. Атанас Георгиев Гочев на 01.06.1983 г., регистриран на 10.06.1983 г. Ръководил го служител Полк. Атанас Георгиев Гочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление трето, отдел трети, отделение сектор ВКР 10 САК Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-505; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП Решение № 22/ 29.01.2008 г. 87 "Движение експерти за региона”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пирин" Веселин Драганов Андонов

Дата на раждане: 10.01.1937
Място на раждане: с. Равногор, обл. Пазарджик
Веселин Драганов Андонов Дата на раждане 10.01.1937 г. Място на раждане с. Равногор, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев на 08.12.1958 г., регистриран на 17.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев; о. р. Лупанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-І-ІІІ; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС-Пещера Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело ІА-709 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 10.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Пирин" Георги Петрушев Христов

Дата на раждане: 23.04.1934
Място на раждане: гр. София
Георги Петрушев Христов Дата на раждане 23.04.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов на 29.06.1968 г., регистриран на 23.07.1968 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-І армия-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 51/ 1985 г. за унищожаване дело І-ПВ-211. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More