Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пирински намери 5 резултата / The search @pseudo Пирински found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Пирински" Мехмед Юсеин Юсуфоглу

Дата на раждане: 14.11.1960
Място на раждане: с. Чал, обл. Кърджали
Мехмед Юсеин Юсуфоглу Дата на раждане 14.11.1960 г. Място на раждане с. Чал, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Антон Андонов на 25.11.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Антон Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Пирински"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 02.02.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-230
от 11.09.2013 г.
Ситибанк Н.А. – клон София

Агент; секретен сътрудник "Пирински; Балканев" Пламен Спасов Илчев

Дата на раждане: 19.09.1957
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент; секретен сътрудник "Пирински; Балканев" Пламен Спасов Илчев

Дата на раждане: 19.09.1957
Място на раждане: гр. София
Пламен Спасов Илчев Дата на раждане 19.09.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Борис Димитров Иванов на 31.05.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител полк. Борис Димитров Иванов; о. р. Ал. Пръвчев; о. р. Владимир Митрев; о. р. Кирил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I; управление IV-I-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Пирински; Балканев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е.6656; лично дело IА-33047; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Подуправител на БНБ, член на Управителния съвет и на Пленарния съвет от 30.06.1996 г. до 16.06.1997 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1395/ 13.07.2009 г.
Решение N° 2-390
от 10.09.2014 г.
Национална спортна академия

Осведомител "Пирински" Георги Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 26.07.1925
Място на раждане: гр. София
Георги Георгиев Атанасов Дата на раждане 26.07.1925 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов Димитров на 06.05.1970 г., регистриран на 21.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов Димитров; о. р. Борис Ангелов; о. р. Иван Шапчев; о. р. Веселин Петков; о. р. Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I, управление VI-II-II, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 1990 г. личното и работното (налично) дело на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-95
от 30.10.2012 г.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Агент; секретен сътрудник "Пирински; Балканев" Пламен Спасов Илчев

Дата на раждане: 19.09.1957
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More