Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пирин; Мурад намери 1 резултата / The search @pseudo Пирин; Мурад found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Пирин; Мурад" Айдън Емурлов Мурадов

Дата на раждане: 15.12.1963
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Айдън Емурлов Мурадов Дата на раждане 15.12.1963 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Спиро Станков на 28.08.1981 г., регистриран на 02.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Спиро Станков; о. р. Петко Радев; о. р. Ариянов; нeщатен о.р. Д. Москов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирин; Мурад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го нещатен оперативен работник; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11224 – 2 тома; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2227 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1848 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More