Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пладне намери 1 резултата / The search @pseudo Пладне found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-204
от 10.07.2013 г.
община Полски Тръмбеш

Съдържател на явочна квартира "Пладне" Георги Кръстев Некезов

Дата на раждане: 01.03.1943
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Георги Кръстев Некезов Дата на раждане 01.03.1943 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Бонев на 19.11.1986 г., регистриран на 01.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пладне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Пладне". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More