Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пламен намери 30 резултата / The search @pseudo Пламен found 30 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Агент "Пламен" Венцислав Петров Александров

Дата на раждане: 21.08.1950
Място на раждане: гр. Харманли
Венцислав Петров Александров Дата на раждане 21.08.1950 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Светослав Ат. Христов на 01.10.1980 г., регистриран на 16.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Ат. Христов; о. р. Гено Вичков; о. р. Кр. Петров; о. р. Любомир Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград по линия на ВГУ и на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Пламен" Димитър Филипов Серафимов

Дата на раждане: 04.01.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Филипов Серафимов Дата на раждане 04.01.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 25.10.2007 г. до 14.10.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Пламен" Георги Михайлов Георгиев

Дата на раждане: 20.08.1959
Място на раждане: гр. Любимец
Георги Михайлов Георгиев Дата на раждане 20.08.1959 г. Място на раждане гр. Любимец Вербувал го служител о. р. Павел Н. Апостолов на 13.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Павел Н. Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-13 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-583/ 28.08.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-984 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Любимец, издигнат от ПП "Национално движение за стабилност и възход"
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Пламен" Румен Янков Хаджиянков

Дата на раждане: 20.08.1944
Място на раждане: гр. Самоков
Румен Янков Хаджиянков Дата на раждане 20.08.1944 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов на 16.11.1976 г., регистриран на 30.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов; о. р. Пламен Арсов; о. р. Кирил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти"; СГУ на МВР-II-VII по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32716 и в работно дело IР-10059; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 05.08.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Сътрудник; Агент "Пламен" Никола Асенов Диков

Дата на раждане: 06.06.1941
Място на раждане: Гр. София
Никола Асенов Диков Дата на раждане 06.06.1941 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Иван Петков Иванов на 22.04.1970 г., регистриран на 30.04.1970 г. Ръководил го служител Майор Иван Петков Иванов; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Емил Персийски; о. р. Иван Шаранков; о. р. Владимир Тодоров; о. р. Страхил Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III; управление II-Х-III; управление II-Х-I; управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник; агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 12.04.2006 г. до 01.01.2008 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Пламен" Недю Иванов Тодоров

Дата на раждане: 04.10.1945
Място на раждане: гр. Стражица
Недю Иванов Тодоров Дата на раждане 04.10.1945 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Георги Шмугарски на 18.11.1983 г., регистриран на 25.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Шмугарски; о. р. Г. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление II-ХI-III, управление IV-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-16373; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 85/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30607 и работно дело IР-16373 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Едноличен собственик и управител на "Ратком НТ" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин, ж.к."ЛЮЛИН", 4 м.р. до бл.417 меж. В и Г, обособена част от общ. фирма "ЛЮЛИН-ОРИОН" Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пламен " Асен Колев Асенов

Дата на раждане: 18.04.1949
Място на раждане: Гр. Асеновград
Асен Колев Асенов Дата на раждане 18.04.1949 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Йови Попов на 12.06.1979 г. Ръководил го служител Йови Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4566; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от Партия “Движение за равноправен обществен модел /ДРОМ/”
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Сътрудник; Агент "Пламен" Никола Асенов Диков

Дата на раждане: 06.06.1941
Място на раждане: гр. София
Никола Асенов Диков Дата на раждане 06.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Иван Петков Иванов на 22.04.1970 г., регистриран на 30.04.1970 г. Ръководил го служител майор Иван Петков Иванов; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Емил Персийски; о. р. Иван Шаранков; о. р. Владимир Тодоров; о. р. Страхил Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III; управление II-Х-III; управление II-Х-I; управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Парламентарен секретар на Министерството на транспорта от 15.01.2001 г. до 01.05.2001 г. Обявен с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Пламен" Златко Спасов Здравков

Дата на раждане: 09.06.1958
Място на раждане: гр. Свиленград
Златко Спасов Здравков Дата на раждане 09.06.1958 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 26.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел ОО КД-ДАИ Ловеч от 31.10.2012 г. до 08.12.2013 г. Директор на дирекция РД АА Ловеч от 31.01.2014 г. до 28.01.2015 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Спасов Здравков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Златко Спасов Здравков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Пламен" Ваньо Тодоров Иванов

Дата на раждане: 16.12.1951
Място на раждане: гр. Белоградчик
Ваньо Тодоров Иванов Дата на раждане 16.12.1951 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител о. р. Страхил Пранджев на 09.02.1978 г., регистриран на 24.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Пранджев; о. р. Атанас Гочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-27465 и работно дело IР-12873. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "За Родината – ДГИ-НЛ" в 16-и ИР-Пловдив
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Пламен" Асен Колев Асенов

Дата на раждане: 18.04.1949
Място на раждане: гр. Асеновград
Асен Колев Асенов Дата на раждане 18.04.1949 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Йови Попов на 12.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Йови Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4566; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Агент "Пламен" Николай Великов Анданов

Дата на раждане: 01.03.1953
Място на раждане: с. Лалково, обл. Ямбол
Николай Великов Анданов Дата на раждане 01.03.1953 г. Място на раждане с. Лалково, обл. Ямбол Вербувал го служител Лейт. Ангел Димитров Ангелов на 24.06.1975 г., регистриран на 28.06.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Димитров Ангелов; лейт. Ж. Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VI ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-2909 (Ст. З.) МФ; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на ІР-789 (Ст.З.); протокол рег. № СЗ-КА 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2909 (Ст.З.) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК на община Раковски от 01.10.1990 г. до 24.10.1991 г. Секретар на община Раковски от 24.10.1991 г. до 02.11.1995 г. Общински съветник от 03.11.1995 г. до 05.10.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Пламен" Румен Янков Хаджиянков

Дата на раждане: 20.08.1944
Място на раждане: гр. Самоков
Румен Янков Хаджиянков Дата на раждане 20.08.1944 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов на 16.11.1976 г., регистриран на 30.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов; о. р. Пламен Арсов; о. р. Кирил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти"; СГУ на МВР-II-VII по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32716 и в работно дело IР-10059; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител и член на управителен орган (Общото събрание) на КИНОСВЯТ ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Пламен" Радко Поптодоров Тодоров

Дата на раждане: 11.09.1924
Място на раждане: с. Градец, обл. Видин
Радко Поптодоров Тодоров Дата на раждане 11.09.1924 г. Място на раждане с. Градец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Бончо Асенов на 14.03.1975 г, регистриран на 08.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Асенов; о. р. Атанас Захов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28704 и работно дело IР-8071. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Пламен" Асен Колев Асенов

Дата на раждане: 18.04.1949
Място на раждане: гр. Асеновград
Асен Колев Асенов Дата на раждане 18.04.1949 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Йови Попов на 12.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Йови Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4566; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Асеновград, издигнат от ПП "ДРОМ" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Пламен" Меджнун Мюмюн Йетим

Дата на раждане: 19.01.1969
Място на раждане: с. Трояново, обл. Стара Загора
Меджнун Мюмюн Йетим Дата на раждане 19.01.1969 г. Място на раждане с. Трояново, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Делчо Керушев на 01.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Керушев; о. р. Ив. Могилански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2353/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 1228/ 10.05.1990 г. личното и работното дело на аг. "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Нановица от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пламен " Николай Великов Анданов

Дата на раждане: 01.03.1953
Място на раждане: С. Лалково, обл. Ямбол
Николай Великов Анданов Дата на раждане 01.03.1953 г. Място на раждане С. Лалково, обл. Ямбол Вербувал го служител Лейт. Ангел Димитров Ангелов на 24.06.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Ангел Димитров Ангелов; лейт. Ж. Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение РО 6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело ІА-2909 (Ст. З.) МФ; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на ІР-789 (Ст.З.); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Раковски, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Пламен" Александър Кирилов Георгиев

Дата на раждане: 23.10.1941
Място на раждане: с. Луково, обл. Софийска
Александър Кирилов Георгиев Дата на раждане 23.10.1941 г. Място на раждане с. Луково, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Милко Стефанов Минков на 08.04.1985 г., регистриран на 27.04.1985 г. Ръководил го служител кап. Милко Стефанов Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28296; работно дело IР-13831. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на съвета на директорите в "ТВ СЕДЕМ"ЕАД
Решение N° 2-768
от 16.11.2016 г.
Вестник Монитор 2016 г.

Агент "Пламен" Александър Кирилов Георгиев

Дата на раждане: 23.10.1941
Място на раждане: с. Луково, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Пламен" Златко Спасов Здравков

Дата на раждане: 09.06.1958
Място на раждане: гр. Свиленград
Златко Спасов Здравков Дата на раждане 09.06.1958 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 26.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 45/ 29.09.1992 г. за унищожаване регистрационните и оперативните материали на аг. "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 11 МИР – Ловеч, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Спасов Здравков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-263
от 27.11.2013 г.
Националния осигурителен институт

Агент "Пламен" Валентина Божкова Минчева

Дата на раждане: 16.06.1950
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент; резидент "Пламен" Валери Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 04.01.1964
Място на раждане: гр. Драгоман
Валери Кирилов Владимиров Дата на раждане 04.01.1964 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Любомиров Николов на 17.08.1988 г., регистриран на 30.08.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Любомиров Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37954 и в работно дело ІР-18441; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Несла до 11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Кирилов Владимиров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Пламен" Атанас Янков Карагеоргиев

Дата на раждане: 15.03.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Атанас Янков Карагеоргиев Дата на раждане 15.03.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител майор Христо Ботев Даскалов на 13.04.1982 г., регистриран на 16.04.1982 г. Ръководил го служител майор Христо Ботев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-211 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 488/ 24.04.1990 г. за унищожаване личното (налично) и работното дело на "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 05.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Пламен" Димитър Филипов Серафимов

Дата на раждане: 04.01.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Филипов Серафимов Дата на раждане 04.01.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Торонто от 31.08.1992 г. до 01.02.1999 г. Постоянен представител, посланик в Женева от 30.06.2005 г. до 30.06.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Резидент "Пламен; Пламенов" Стоян Иванов Дражев

Дата на раждане: 04.09.1929
Място на раждане: с. Младежко, обл. Бургас
Стоян Иванов Дражев Дата на раждане 04.09.1929 г. Място на раждане с. Младежко, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Тричков на 23.07.1956 г., регистриран на 04.09.1956 г.; възстановен от о. р. Жеко Вълчев Жеков и регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител кап. Тричков; о. р. Костадин Ат. Атанасов; о. р. Жеко Вълчев Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-7 ГО; ОУ на МВР-Бургас-ДС-Малко Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пламен; Пламенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник- 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол № 1524/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-42967; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1997 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-219 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Младежко от 1999 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Сътрудник; Агент "Пламен" Никола Асенов Диков

Дата на раждане: 06.06.1941
Място на раждане: гр. София
Никола Асенов Диков Дата на раждане 06.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Иван Петков Иванов на 22.04.1970 г., регистриран на 30.04.1970 г. Ръководил го служител майор Иван Петков Иванов; о. р. Божидар Йорданов; о. р. Емил Персийски; о. р. Иван Шаранков; о. р. Владимир Тодоров; о. р. Страхил Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III; управление II-Х-III; управление II-Х-I; управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33709; работно дело IР-12315. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.02.2000 г. до 09.03.2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 177/ 12.01.2011 г. - политическите кабинети Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-515
от 01.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Кюстендил

Агент "Пламен" Васил Пантев Марков

Дата на раждане: 18.02.1953
Място на раждане: с.Раково, обл. Кюстендил
Васил Пантев Марков Дата на раждане 18.02.1953 г. Място на раждане с.Раково, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Христо Стоянов Митев на 29.04.1982 г., регистриран на 18.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Христо Стоянов Митев; о. р. Тодор Бацанов; о. р. Пенчо Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХI ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1031 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-799 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ съдружник във фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "Осогово Транспорт" ООД Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пламен " Цветан Василев Стоянов

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: Гр. Козлодуй
Цветан Василев Стоянов Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане Гр. Козлодуй Вербувал го служител Лейт. Владимир Ал. Ненчев, регистриран на 25.10.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Ал. Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-РУ-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 179 бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-59 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от НДСВ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Пламен" Пенчо Венков Георгиев

Дата на раждане: 24.09.1942
Място на раждане: гр. Габрово
Пенчо Венков Георгиев Дата на раждане 24.09.1942 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител полк. Н. Радев на 21.03.1980 г., регистриран на 03.04.1980 г. Ръководил го служител полк. Н. Радев; ст. лейт. Георги Пенев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ПГУ-НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7368; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 15.12.1989 г. Ръководител катедра от 25.02.1999 г. до 06.03.2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пенчо Венков Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 147
от 06.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Пламен" Румен Василев Велев

Дата на раждане: 31.01.1960
Място на раждане: гр. Пловдив
Румен Василев Велев Дата на раждане 31.01.1960 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Божидар Божилов на 09.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Божилов; о. р. Чилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.04.1999 г. За Румен Василев Велев липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More