Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пламенов намери 4 резултата / The search @pseudo Пламенов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Пламенов" Атанас Свиленов Митрев

Дата на раждане: 18.11.1937
Място на раждане: Гр. София
Атанас Свиленов Митрев Дата на раждане 18.11.1937 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Петко Михов на 11.12.1980 г., регистриран на 16.12.1980 г. Ръководил го служител О. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13594; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пламенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ТВ Фонд от 01.07.2002 г. до 13.08.2006 г. Началник отдел от 14.08.2006 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Пламенов" Атанас Свиленов Митрев

Дата на раждане: 18.11.1937
Място на раждане: Гр. София
Атанас Свиленов Митрев Дата на раждане 18.11.1937 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Петко Михов на 11.12.1980 г., регистриран на 16.12.1980 г. Ръководил го служител О. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13594; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пламенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТ Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Пламенов" Атанас Свиленов Митрев

Дата на раждане: 18.11.1937
Място на раждане: гр. София
Атанас Свиленов Митрев Дата на раждане 18.11.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Петко Михов на 11.12.1980 г., регистриран на 16.12.1980 г. Ръководил го служител О. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13594; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пламенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Българска национална филмотека от 01.06.1999 г. до 31.05.2000 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Резидент "Пламен; Пламенов" Стоян Иванов Дражев

Дата на раждане: 04.09.1929
Място на раждане: с. Младежко, обл. Бургас
Стоян Иванов Дражев Дата на раждане 04.09.1929 г. Място на раждане с. Младежко, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Тричков на 23.07.1956 г., регистриран на 04.09.1956 г.; възстановен от о. р. Жеко Вълчев Жеков и регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител кап. Тричков; о. р. Костадин Ат. Атанасов; о. р. Жеко Вълчев Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-7 ГО; ОУ на МВР-Бургас-ДС-Малко Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пламен; Пламенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник- 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол № 1524/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-42967; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1997 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-219 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Младежко от 1999 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More