Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пламък намери 3 резултата / The search @pseudo Пламък found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Информатор; Агент " Пламък; Савов " Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: Гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; Стойчев; Борис Митев; Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР- Тетевен-Д; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; Решение № 25/ 12.02.2007 г. 45 рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на отбраната
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Пламък" Ламбри Петров Козарев

Дата на раждане: 22.02.1955
Място на раждане: гр. Пещера
Ламбри Петров Козарев Дата на раждане 22.02.1955 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Георги Минчев на 03.09.1985 г., регистриран на 30.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пламък Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Пламък". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор; Агент "Пламък; Савов" Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; о. р. Стойчев; о. р. Борис Митев; о. р. Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; о. р. Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР-Тетевен-ДС; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар от 21.10.1991 г. до 12.08.1992 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More