Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Поглед намери 1 резултата / The search @pseudo Поглед found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-812
от 23.01.2017 г.
община Сливница

Съдържател на явочна квартира "Поглед" Данчо Иванов Станчев

Дата на раждане: 17.04.1936
Място на раждане: с. Долно ново село, обл. Софийска
Данчо Иванов Станчев Дата на раждане 17.04.1936 г. Място на раждане с. Долно ново село, обл. Софийска Вербувал го служител подп. Давидов на 12.06.1986 г., регистриран на 04.07.1986 г. Ръководил го служител подп. Давидов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Сливница по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Поглед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3174/ 05.09.1990 г. за унищожаване с протокол № 168/ 1990 г. материалите на Я/К "Поглед". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК от 11.1989 г. Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Заместник-председател на ВрИК Сливница от 01.10.1990 г. до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More