Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Поет намери 1 резултата / The search @pseudo Поет found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Поет" Огнян Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 16.08.1952
Място на раждане: гр. Русе
Огнян Йорданов Георгиев Дата на раждане 16.08.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Илиян Хинков Хинков на 19.05.1982 г., регистриран на 02.06.1982 г. Ръководил го служител лейт. Илиян Хинков Хинков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Поет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Поет". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" - Разград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More