Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Полянов намери 2 резултата / The search @pseudo Полянов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Резидент "Полянов" Георги Алексов Чергов

Дата на раждане: 18.08.1949
Място на раждане: с. Яворница, обл. Благоевград
Георги Алексов Чергов Дата на раждане 18.08.1949 г. Място на раждане с. Яворница, обл. Благоевград Вербувал го служител вербуван на 15.05.1987 г., регистриран на 10.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Димитров Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Полянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-2686 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация –длъжник – ПК "ПОДГОРИЕ", с. Коларово, Софийска област Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Полянов" Иван Димитров Попов

Дата на раждане: 16.01.1930
Място на раждане: гр. София
Иван Димитров Попов Дата на раждане 16.01.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1958 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Полянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 36/ 1976 г. за унищожаване на лично дело IА-43665 на Я/К "Полянов". Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление до 09.04.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More