Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Порязов намери 2 резултата / The search @pseudo Порязов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Сътрудник "Порязов" Николай Михайлов Андреев

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: гр. София
Николай Михайлов Андреев Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт Андреев на 22.02.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт Андреев; майор Запрянов; кап. Бергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Порязов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 8020. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Техноекспорт строй" ЕАД от 23.07.2012 г. до 19.04.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Порязов" Николай Михайлов Андреев

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: гр. София
Николай Михайлов Андреев Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт Андреев на 22.02.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт Андреев; майор Запрянов; кап. Бергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Порязов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 8020. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 01.07.1999 г. до 30.11.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More