Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пресиан намери 2 резултата / The search @pseudo Пресиан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Пресиан" Неделчо Димитров Минчев

Дата на раждане: 31.05.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Неделчо Димитров Минчев Дата на раждане 31.05.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 28.07.1977 г., регистриран на 08.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов; о. р. А. Гочев; о. р. Светлозар Палийски; о. р. Николай Тенев; о. р. Станимир Христов; о. р. Дим. Панчев; майор А. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пресиан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-547. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 10.05.2005 г. до 01.08.2008 г. Зам. директор на дирекция от 01.08.2008 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Пресиан" Неделчо Димитров Минчев

Дата на раждане: 31.05.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Неделчо Димитров Минчев Дата на раждане 31.05.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 28.07.1977 г., регистриран на 08.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов; о. р. А. Гочев; о. р. Светлозар Палийски; о. р. Николай Тенев; о. р. Станимир Христов; о. р. Дим. Панчев; майор А. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пресиан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-547. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на "Терем" ЕАД от 18.05.2005 г. до 31.01.2006 г. Обявява установената с решение № 2-876/ 09.03.2017 г. – чл. 27, ал. 1, т. 5 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More