Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Преславски намери 1 резултата / The search @pseudo Преславски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Преславски" Иван Димитров Добревски

Дата на раждане: 20.01.1934
Място на раждане: гр. Велико Търново
Иван Димитров Добревски Дата на раждане 20.01.1934 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Георги Станчев Тенев на 09.03.1966 г., регистриран на 20.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Станчев Тенев; о. р. Дим. Добрев; о. р. Илия Илиев; о. р. Стоян Петрунов; о. р. Иван Ст. Христов; о. р. Стоян Милков; о. р. Андонов; полк. Пилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-II, управление II-ХА-II; ОУ на МВР-Бургас по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Преславски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-12 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 25.06.1992 и от 01.03.2000 г. до 01.11.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More