Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Преспа намери 1 резултата / The search @pseudo Преспа found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-18
от 14.06.2012 г.
Технически университет-Варна

Съдържател на явочна квартира "Преспа" Златко Антонов Златев

Дата на раждане: 12.12.1949
Място на раждане: гр. Каварна
Златко Антонов Златев Дата на раждане 12.12.1949 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител о. р. Иван Николов Ангелов на 05.05.1982 г., регистриран на 26.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Преспа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на Я/К "Преспа". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 2007 г. до 2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More