Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Прикритие намери 1 резултата / The search @pseudo Прикритие found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Съдържател на явочна квартира "Прикритие" Георги Стефанов Крумов

Дата на раждане: 15.05.1946
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Крумов Дата на раждане 15.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Добри Дим. Дойчинов на 27.04.1971 г., регистриран на 15.05.1971 г. Ръководил го служител о. р. Добри Дим. Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Прикритие Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Прикритие". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Трън до м. ноември 1990 г. Общински народен съветник до м. ноември 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More